Fråga facket Fråga facket

I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd

Familjer och kommuner i våra tre län får täcka upp för arbetslöshetsförsäkringens brister.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Följande rapport kartlägger och granskar hur många som inte får aktivitetsstöd i Blekinge läns
kommuner, trots att de deltar i ett arbetsmarknadspolitiska program. Antalet som är utan
aktivitetsstöd i fas 3 (sysselsättningsfasen), det tredje steget i jobb- och utvecklingsgarantin,
kommer granskas särskilt ingående. Detta eftersom den sammanfaller med den bortre
tidsgränsen för när ersättningen från det lägsta aktivitetsstödet upphör. Avslutningsvis ges
förslag på hur ersättningssystemet kan förbättras.

Blekinge Län

Kalmar Län

Kronobergs Län


Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information