Fråga facket Fråga facket

Bli medlem i Socialdemokraterna

Vi vänder oss till dig som är fackligt förtroendevald och som redan gör skillnad på jobbet. Nu kan du välja att göra skillnad i samhället också. Nu är det helt rätt tid att bli medlem i Socialdemokraterna. Alla de som höll en socialdemokratisk valsedel i sin hand har nyligen gjort sitt val och nu gäller det att ställa frågan.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Patrik Långberg

Det var de fackliga organisationerna som en gång bildade det socialdemokratiska partiet och vi behöver kontinuerligt stärka det fackliga inflytandet i politiken. Fler med bakgrund i LO-kollektivet måste finnas som medlemmar i partiet och dela den erfarenhet och de perspektiv som hämtar näring från medlemmarnas vardag. För fackföreningsrörelsen är det av avgörande betydelse för möjligheten att påverka samhällsutvecklingen. (S) har visat att de menar allvar med arbetsplatsfrågorna och att de vill utveckla den svenska modellen tillsammans med fackföreningsrörelsen.

LO och medlemsförbunden har cirka 145 000 förtroendevalda, det är mer än antalet medlemmar i Socialdemokraterna. I LOs normalstadgar för LO-distrikten är den en tydlig och konkret arbetsuppgift och det finns liknande paragrafer i förbundens stadgar att aktivt bedriva en facklig-politisk samverkan tillsammans med Socialdemokraterna. Socialdemokraterna har påbörjat lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid. Vi gick till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. I det här dokumentet kan du som aktiv i LOs samtalsaktivitet se en överblick över de reformer och resultat som Socialdemokraterna genomfört i regeringsställning.

Det finns många tillfällen att diskutera politik och politiskt inflytande närmsta tiden. Vi ser gärna att vi är många aktiva i bl.a. nomineringsarbetet som påbörjas nu och att vi därigenom kan bli fler fackligt aktiva i politiken. Efter att vi fått in din ansökan vidareförmedlar vi uppgifterna till Socialdemokraterna och våra medlemmar blir först och främst medlem i den lokala s-föreningen men vi kommer också se om tillströmningen blir tillräckligt stor för att bilda en tvärfacklig s-föreningen på orten, vilket är den långsiktiga målsättningen. Är det någon avdelning som vill bilda en egen s-förening så går det att ta kontakt med oss så hjälper vi till både ekonomiskt och organisatoriskt för att det ska fungera.

 

"När fler LO-medlemmar engagerar sig i Socialdemokraterna kan frågor som trygga jobb och bättre arbetsmiljö få ännu större tygnd i partiets politik"

 
Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande

Fyll nedan i ansökan om du vill bli medlem i Socialdemokraterna. Att bli medlem i Socialdemokraterna kostar 240kr/år.