Fråga facket Fråga facket

Tvärfackliga studier i Sydöstra Sverige

Facklig utbildning Fackliga studier är en förutsättning både för att upprätthålla en hög organisationsgrad men även för att fylla på med fackligt förtroendevalda i framtiden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I studiebroschyren finns våra medlemsutbildningar som är basen för våra tvärfackliga utbildningar. Största delen av våra utbildninger är återigen fysiska utbildningar – men vi kommer även kunna erbjuda digitala distansutbildningar och utbildningar där man kan själv kan välja att delta på plats eller digitalt på distans (hybridutbildningar) – det står markerat i katalogen vilka utbildningar som är digitala- och hybridutbildningar. Dessutom finns där LO-ung utbildningar, funktionsutbildningar, arbetsmiljöutbildningar, insikter och LOs Maktutbildning.

  • Studiekatalogen för 2024 års tvärfackliga studier i LO-distriktet i Småland och Blekinge. Ladda ned här.
  • Anmälningsblankett till tvärfackliga utbildningar (medlemsutbildningar (inklusive LOs Maktutbildning), funktionsutbildningar, insikter & pedagogisk grundutbildning för fackliga handledare). Ladda ned här.
  • Anmälningsblankett och betalningsbekräftelse för arbetsgivare till bättre arbetsmiljö, systematisk arbetsmiljöarbete samt organisatorisk och social arbetsmiljö. Ladda ned här.
  • Anmälningsblankett och betalningsbekräftelse för oreglerad arbetstid, skiftarbete & hälsa, HSO-utbildning, belastningsskador & ergonomi, kemiska hälsorisker, ett sjukärende steg för steg samt rehabilitering, CE-märkning för maskiner & riskbedömning, arbetsmiljö i förhandlingsarbetet och arbetsmiljöarbete kring hot och våld. Ladda ned här.
  • Anmälningsblankett till LO UNG-utbildningar och LOs Maktutbildning. Ladda ned här.