020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Småland och Blekinge

Fler nyheter

Att arbeta natt är tufft oavsett yrke

I Region Kronoberg har de anställda som arbetar på obekväma arbetstider fått ett extra tillägg till OB-ersättningen. Men nu tänker det moderatledda styret ta bort det för alla utom för sjuksköterskorna.

50 miljoner kronor mer till fackets medlemmar

Fackets juridiska byrå ökade ersättningarna till fackliga medlemmar med 50 miljoner kronor förra året. Nästan hela ökningen gick till medlemmar i LO-förbunden.

Stort lönegap mellan tjänsteman och arbetare

Under en tioårsperiod var lönegapet mellan arbetare och tjänstemän relativt stabilt. Men de senaste två åren har skillnaderna åter börjat öka.

Ansök om LOs feministiska stipendium

För andra året i rad utlyser LO ett feministiskt stipendium på 50 000 kronor. Syftet är att uppmuntra fler fackligt aktiva kvinnor och män att engagera sig för ökad jämställdhet.

Uttalande vid LO-distriktets höstmöte

Sverige är ett bra land att leva i. Tillsammans över generationer har vanligt folk byggt ett starkt välfärdssamhälle. Men mycket av det vi byggt upp är nu hotat. Klyftorna ökar. Anställningarna blir allt mer osäkra. Den svenska modellen utmanas av nyliberala marknadslösningar. Rasistiska partier ställer arbetare mot arbetare.

LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Ta tillbaka jämlikheten

Sverige var en gång världens mest jämlika land. Men något hände. Vårt samhälle delades upp i de som har och de som inte har.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev