Facket direkt facketdirekt.nu

Tvärfackliga studier i Småland och Blekinge

Facklig utbildning Fackliga studier är en förutsättning både för att upprätthålla en hög organisationsgrad men även för att fylla på med fackligt förtroendevalda i framtiden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetsplatsmöte
Foto: Simon Rosengren

I studiebroschyren finns våra medlemsutbildningar som är basen och det är glädjande att till 2022 kommer kunna erbjuda fysiska utbildningar igen. Vi kommer även kunna erbjuda digitala distansutbildningar och utbildningar där man kan själv kan välja att delta på plats eller digitalt på distans (hybridutbildningar) – det står markerat i katalogen vilka utbildningar som är digitala- och hybridutbildningar. Dessutom finns där LO-ung utbildningar, funktionsutbildningar, arbetsmiljöutbildningar, insikter och LOs Maktutbildning.

Viktig information gällande covid-19 och hösten 2021

Vår förhoppning är att kunna börja genomföra fysiska utbildningar under hösten – men vi vet ännu inte när en eventuell övergång kan ske. Därför kommer vi börja höstens utbildningar i digital form och meddelar när vi kan ställa om till fysiska utbildningar. OM det inte blir några fysiska utbildningar alls kommer samtliga utbildningarna istället bli digitala. 

  • Studiekatalogen för hösten 2021 års tvärfackliga studier i LO-distriktet i Småland och Blekinge. Ladda ned här.
  • Studiekagalogen för 2022 års tvärfackliga studier i LO-distriktet i Småland och Blekinge. Ladda ned här.
  • Anmälningsblankett till tvärfackliga utbildningar (medlemsutbildningar, funktionsutbildningar, insikter & pedagogisk grundutbildning för fackliga handledare). Ladda ned här.
  • Anmälningsblankett och betalningsbekräftelse för arbetsgivare till bättre arbetsmiljö, systematisk arbetsmiljöarbete samt organisatorisk och social arbetsmiljö. Ladda ned här.
  • Anmälningsblankett och betalningsbekräftelse för oreglerad arbetstid, skiftarbete & hälsa, HSO-utbildning, belastningsskador & ergonomi, kemiska hälsorisker, ett sjukärende steg för steg samt rehabilitering, CE-märkning för maskiner & riskbedömning och MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet. Ladda ned här.
  • Anmälningsblankett till LO UNG-utbildningar och LOs Maktutbildning. Ladda ned här.