Facket direkt facketdirekt.nu

Tvärfackliga studier i Småland och Blekinge

Facklig utbildning Fackliga studier är en förutsättning både för att upprätthålla en hög organisationsgrad men även för att fylla på med fackligt förtroendevalda i framtiden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

I studiebroschyren finns våra medlemsutbildningar som är basen och det är glädjande att vi har kunnat ställa om till digitala distansutbildningar så att vi kan erbjuda ett likvärdigt utbud 2021 som tidigare år. Dessutom finns där LO-ung utbildningar, funktionsutbildningar, arbetsmiljöutbildningar och insikter.

Under våren 2021 kan vi tillsammans med LO-distriktet i Skåne och Västsverige tillsammans med ABF i respektive län erbjuda utbildningar på andra språk – albanska, engelska och arabiska. En informationsfolder med mer information hittar du ladda ned här.

För våren 2021 ställer vi om och genomför digitala distansutbildningar. Här nedan hittar du studikatalogen för våren 2021 och anmälningsblanketter till respektive utbildning.

  • Studiekatalogen för våren 2021 års tvärfackliga studier i LO-distriktet i Smålan och Blekinge. Ladda ned här.
  • Anmälningsblankett till tvärfackliga utbildningar (medlemsutbildningar, funktionsutbildningar, insikter & pedagogisk grundutbildning för fackliga handledare). Ladda ned här.
  • Anmälningsblankett och betalningsbekräftelse för arbetsgivare till bättre arbetsmiljö, systematisk arbetsmiljöarbete samt organisatorisk och social arbetsmiljö. Ladda ned här.
  • Anmälningsblankett och betalningsbekräftelse för oreglerad arbetstidm skiftarbete & hälsa, HSO-utbildning, belastningsskador & ergonomi, kemiska hälsorisker, ett sjukärende steg för steg samt rehabilitering och CE-märkning & riskbedömning. Ladda ned här.
  • Anmälningsblankett till LO UNG-utbildningar. Ladda ned här.