020560056 ring fackets hjälptelefon

Tvärfackliga studier i Småland och Blekinge

Facklig utbildning Fackliga studier är en förutsättning både för att upprätthålla en hög organisationsgrad men även för att fylla på med fackligt förtroendevalda i framtiden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lars Forsstedt

I studiebroschyren finns våra medlemsutbildningar som är basen och som vi har utökat rejält för 2019. Dessutom finns där LO-ung utbildningar, funktionsutbildningar, arbetsmiljöutbildningar, valrörelseutbildningar, insikter och LO-TCO Rättskyddsutbildningar.

För hösten 2020 ställer vi om och genomför digitala distansutbildningar. Här kan du hämta den reviderade broschyren om hösten 2020 års tvärfackliga studier i LO-distriktet i Småland och Blekinge. Anmälningsblankett till tvärfacklig utbildning kan du ladda ner här och anmälningsblankett till bättre arbetsmiljöutbildning (BAM), systematisk arbetsmiljöarbete (SAM) eller organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) kan du ladda ner här. Anmälningsblankett till LO UNG-utbildningar och du ladda ner här. Anmälningsblankett till sommarkurser på Ädelfors Folkhögskola kan du ladda ner här.