Fråga facket Fråga facket

Tvärfackliga studier i Småland och Blekinge

Facklig utbildning Fackliga studier är en förutsättning både för att upprätthålla en hög organisationsgrad men även för att fylla på med fackligt förtroendevalda i framtiden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetsplatsmöte
Foto: Simon Rosengren

I studiebroschyren finns våra medlemsutbildningar som är basen och det är glädjande att till 2022 kommer kunna erbjuda fysiska utbildningar igen. Vi kommer även kunna erbjuda digitala distansutbildningar och utbildningar där man kan själv kan välja att delta på plats eller digitalt på distans (hybridutbildningar) – det står markerat i katalogen vilka utbildningar som är digitala- och hybridutbildningar. Dessutom finns där LO-ung utbildningar, funktionsutbildningar, arbetsmiljöutbildningar, insikter och LOs Maktutbildning.

  • Studiekagalogen för 2022 års tvärfackliga studier i LO-distriktet i Småland och Blekinge. Ladda ned här.
  • Anmälningsblankett till tvärfackliga utbildningar (medlemsutbildningar, funktionsutbildningar, insikter & pedagogisk grundutbildning för fackliga handledare). Ladda ned här.
  • Anmälningsblankett och betalningsbekräftelse för arbetsgivare till bättre arbetsmiljö, systematisk arbetsmiljöarbete samt organisatorisk och social arbetsmiljö. Ladda ned här.
  • Anmälningsblankett och betalningsbekräftelse för oreglerad arbetstid, skiftarbete & hälsa, HSO-utbildning, belastningsskador & ergonomi, kemiska hälsorisker, ett sjukärende steg för steg samt rehabilitering, CE-märkning för maskiner & riskbedömning och MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet. Ladda ned här.
  • Anmälningsblankett till LO UNG-utbildningar och LOs Maktutbildning. Ladda ned här.