020560056 ring fackets hjälptelefon

Material till gymnasielärare


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

unga488.jpg

Nytt material för gymnasielärare

Nu finns ett nytt skolmaterial om arbetslivet som ett komplement i undervisningen för alla gymnasielärare. Materialet är gratis och heter just Arbetslivet – Om arbetsmarknaden i Sverige och världen.

Innehållet handlar om arbetslivet, kollektivavtal, lön, rättigheter och den globala arbetsmarknaden. Målgruppen är gymnasiet och materialet är främst tänkt att kunna användas i samhällskunskapsundervisningen. Det kan också ge stöd i undervisningen i ämnen som ekonomi och historia.

Det är Arena Skolinformation, som är en del av Arenagruppen, som ger ut materialet med stöd från LO och TCO som centralorganisationer och några av deras medlemsförbund. Flera SACO-förbund deltar också i detta projekt som ska pågå i fem år och som bland annat ska utveckla materialet löpande. Syftet med projektet är att komplettera undervisningen med information om arbetslivet ur ett arbetstagarperspektiv.

Materialet kan beställas på arbetslivskoll.se och är helt gratis för gymnasielärare.

Arbetslivsfrågor har fått ett allt mindre utrymme i svenska läroböcker enligt en uppsats från Göteborgs universitet där författarna Per Peterson och Fredrik Lindell har undersökt innehållet i läroböcker i samhällskunskap för gymnasieskolorna.