020560056 ring fackets hjälptelefon

Tvärfackliga studier i Småland och Blekinge

Facklig utbildning Fackliga studier är en förutsättning både för att upprätthålla en hög organisationsgrad men även för att fylla på med fackligt förtroendevalda i framtiden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lars Forsstedt

 I studiebroschyren finns våra medlemsutbildningar som är basen och som vi har utökat rejält för 2019. Dessutom finns där LO-ung utbildningar, funktionsutbildningar, arbetsmiljöutbildningar, valrörelseutbildningar, insikter och LO-TCO Rättskyddsutbildningar. 

Här kan du hämta broschyren om 2019 års tvärfackliga studier i LO-distriktet i Småland och Blekinge.