020560056 ring fackets hjälptelefon

Styrelsen

Styrelsen för LO-distriktet i Småland och Blekinge består av 11 ordinarie ledamöter och 6 ersättare och samtliga är representanter från våra medlemsorganisationer. Styrelsen har övergripande ansvar för alla verksamhetsområden samt jobbar med måluppfyllelse och strategisk styrning enligt beslutade riktlinjer, inriktningar och fastställda principer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Styrelsen

Ordförande:           

Thomas Olsson, Kommunal

Vice Ordförande:    

Anette Myrvold, Byggnads Småland-Blekinge

Kassör:                  

Dan Mattsson, Målarna 

Styrelseledamöter:  

Joakim Reimerstam, IF Metall

Eva Strömqvist, Kommunal

Roland Andreasson, Handels

Bjarne Ringdahl, SEKO

Richard Katisko, IF Metall

Marie Söderqvist, Handel

Peter Berntsson, GS

Carina Gardevall, Kommunal

Ersättare:

Veronica Selén Eriksson, Kommunal

Jörgen Karlsson, Fastighets

Sara Gunnar, Handels

Magnus Lagerqvist, Transport

Robin Johansson, Målarna

Christopher Rydell, Byggnads