Fråga facket Fråga facket

Vi som inte jobbade hemma

Arbetsmiljö LO släpper rapporten "vi som inte jobbade hemma" – en unik undersökning av vad pandemin kostat i form av försämrad arbetsmiljö och smittorisk.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Idag släpper LO rapporten "vi som inte jobbade hemma". Den visar att LOs medlemmar i låg utsträckning kunnat jobba hemifrån under pandemin. Dessutom har våra medlemmar sett en ökad arbetsbelastning samtidigt som man i liten omfattning fått en ökad mölighet till återhämtning.

Pandemin har drabbat hela samhället. Men som alla kriser har den slagit hårdast mot dem som redan har det svårt. Högst pris har kvinnor i LO-yrken betalat. Det har varken regering, myndigheter eller arbetsgivare tagit tillräcklig hänsyn till, säger Thomas Olsson, ordförande för LO-distriktet i Småland och Blekinge.

Undersökningen visar också att pandemin har medfört ett ökat arbetsmiljöproblem – där personalbrist varit det största problemet. På sikt riskerar detta att leda till att framförallt kvinnor i arbetaryrken hamnar i långvarit ohälsa.

Vi kallar det för hälsoskuld. Nu kräver vi att arbetsgivare, myndigheter och ytterst regeringen ger besked om hur de ska betala tillbaka. Vi vill se ett slut på den snåla bemanningen, den eftersatta arbetsmiljön och de otrygga anställningarna i många kvinnodominerade branscher, säger Thomas Olsson, ordförande för LO-distriktet i Småland och Blekinge.

Klicka här för att läsa pressmeddelanden med nedbrutna siffror för Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län.

Klicka här för att läsa rapporten "vi som inte jobbade hemma".

Patrik Långberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.