Fråga facket Fråga facket

Uttalande vid LO-distriktets höstmöte

Sverige är ett bra land att leva i. Tillsammans över generationer har vanligt folk byggt ett starkt välfärdssamhälle. Men mycket av det vi byggt upp är nu hotat. Klyftorna ökar. Anställningarna blir allt mer osäkra. Den svenska modellen utmanas av nyliberala marknadslösningar. Rasistiska partier ställer arbetare mot arbetare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det räcker nu! Sverige har varit världens mest jämlika land. Med politiska åtgärder som utgår från vanligt folks villkor och behov så kan vi bli det igen.  

LO-distriktet i Småland och Blekinge kräver:

·      Satsa på välfärden. De anställdas villkor måste förbättras. De generella statsbidragen till kommuner och landsting behöver höjas kraftigt för att sedan öka med den verkliga kostnadsutvecklingen. 

·      Höj pensionen för de som har arbetat ett helt yrkesliv. Pensionssystemet måste stärkas så att pensionsnivån ökar i framtiden. Målet måste vara att alla ska få minst 70 procent av sin slutlön i pension.

·      Förbättra trygghetsförsäkringarna. Den svenska arbetslöshetsförsäkringen är i dag en av de sämre bland de utvecklade välfärdsländerna. Det är ohållbart för ett land som vill möta globalisering, klimatomställning och strukturomvandling. 

·      Investera i infrastruktur. Förseningar, trängsel och långsamma transporter drabbar alltför många av våra medlemmar. Ökade resurser krävs för att förbättra underhållet och modernisera transporterna. 

·      Genomför en skattereform för ökad rättvisa. Kapitalinkomster måste beskattas mer rättvist. Det är inte rimligt att en vanlig arbetare betalar mer i skatt på sin lön än den som har kapitalinkomster. 

·      Öka jämlikheten i skolan. För att alla elever ska lämna skolan väl rustade för livet och arbetslivet måste skolvalet göras mer rättvist, skolpengen tas bort och resurser fördelas efter behov. 

·      Bygg bra bostäder till alla. 240 kommuner har bostadsbrist. Sverige behöver fler hyresrätter där vanligt folk har råd att bo.  

·      Höj reallönerna. LOs medlemmar förtjänar bättre villkor och höjda löner i den stundande avtalsrörelsen. 

Våra krav är rimliga. Visst kostar det, men nu när landets ekonomi är starkare än på länge måste vi se möjligheterna och ta dem. Sverige har råd med trygghet för vanligt folk!

 

Patrik Långberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.