Fråga facket Fråga facket

Ökad jämlikhet gynnar alla inte bara några!

I ett jämlikt och jämställt samhälle är människor lyckligare, lever längre, presterar bättre och är friskare. Brottslighet och våld är inte lika vanligt och allt blir enklare, även för den som kommer från knappa förhållanden får möjlighet att förverkliga sina drömmar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Utvecklingen i samhället har länge gått i motsatt riktning. Under de senaste 30 åren har ojämlikheten ökat och det vill vi ändra på! Detta sker ofta på grund av politiska beslut. Detta måste få ett slut, politiken ska vara till för vanligt folk! Den ska leda till att vi människor kan känna trygghet. Politiken ska främja vår grundtanke om att i Sverige ska alla kunna nå sina drömmars mål! Detta ska främjas av reformer och beslut som gör att människor vågar. Trygga människor vågar och receptet på det kallar vi för den Svenska modellen!

Vi behöver bygga en jämlik skola. Vi menar att alla barn ska ges samma möjligheter till kun­skap oavsett förutsättningar. Se till att förskolorna och sko­lorna får resurser utifrån barnens behov. Genomför en kraftig satsning på lär fritids med fler anställda som ger barnen en stimu­lerande fritid med fler aktiviteter som stöttar barnens omsorg och kunskapsutveckling!

Förbättra arbetslöshetsförsäkringen. Höj inkomsttaket och låt ersättningsnivåerna följa löneutvecklingen, den socialdemokratiska regeringen har påbörjat det arbetet men mer måste göras. Vi är stolta men inte nöjda! Gör det billigare att vara med i A-­kassan, ta bort karensdagarna och gör det en­kelt att kvalificera sig för att få ersättning.

Skapa ett rättvist skattesystem. Skatt ska betalas efter förmåga. Det är inte rimligt att den som arbetar ihop sin inkomst be­talar mer än den som ärvt sin förmögenhet. Genomför en skat­tereform för rättvisa. Att bidra efter förmåga och få efter behov har länge varit det som byggt Sverige till ett välfärdssamhälle i världsklass. Sverige ska fortsatt vara det landet som bygger på solidaritet! 

 

Kicki Stamblad
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.