Fråga facket Fråga facket

Stort lönegap mellan tjänsteman och arbetare

Under en tioårsperiod var lönegapet mellan arbetare och tjänstemän relativt stabilt. Men de senaste två åren har skillnaderna åter börjat öka.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanställning ur LOs lönerapport

Löneskillnaderna ökar mellan tjänstemän och arbetare. I vårt distrikt ser ser skillnaderna ut såhär

  • I Blekinge tjänar en tjänsteman 12 200 kronor mer i månaden än en arbetare.
  • I Jönköpings län tjänar en tjänsteman 10 500 kronor mer i månaden än en arbetare.
  • I Kalmar län tjänar en tjänsteman 10 500 kronor mer i månaden än en arbetare.
  • I Kronoberg tjänar en tjänsteman 11 700 kronor mer i månaden än en arbetare.

Under en tioårsperiod var lönegapet mellan arbetare och tjänstemän relativt stabilt. Men de senaste två åren har skillnaderna åter börjat öka. 

-Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän är nu lika högt som på 1930-talet. Vi kan inte acceptera att klassamhället breder ut sig. Det gäller även här i Kalmar län, säger Thomas Olsson, ordförande LO-distriktet i Småland och Blekinge.  

Rapporten visar även att löneskillnaderna mellan män och kvinnor i arbetaryrken har ökat det senaste året. I vårt distrikt ser skillnaden ut såhär:

  • Medellönen är nu 3 500 kronor högre för manliga arbetare i Blekinge.
  • Medellönen är nu 2 700 kronor högre för manliga arbetare i Jönköpings län.
  • Medellönen är nu 3 300 kronor högre för manliga arbetare i Kalmar län.
  • Medellönen är nu 2 800 kronor högre för manliga arbetare i Kronoberg.

LO kraftsamlar därför i kommande avtalsrörelse för att minska skillnaderna.  

- För att skillnaderna inte ska öka ännu mer så måste LO-förbunden lyckas med sina samordnade krav om ett löneutrymme på 3 procent. Det innebär 783 kronor i löneutrymme för de som tjänar under 26 100 kronor, säger Thomas Olsson. 

Fakta LO-distriktet i Småland och Blekinge,  
LO-distriktet i Småland och Blekinge är LO-förbundens gemensamma organisation för tvärfackliga frågor i Jönköpings län, Kronoberg, Kalmar län och Blekinge. Tillsammans samlar vi 145 000 av LO-förbundens medlemmar. 

För mer information, kontakta gärna oss,
Thomas Olsson, ordförande LO-distriktet i Småland och Blekinge
Tfn: 010 – 442 96 27

Patrik Långberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.