Fråga facket Fråga facket

SD och Svenskt Näringsliv sprider lögner om skyddsombuden

Sverigedemokraterna och Svenskt Näringsliv sprider just nu direkt osanning om skyddsombudens roll och koppling till Socialdemokraterna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lars Forsstedt

Sverigedemokraterna och Svenskt Näringsliv sprider just nu direkt osanning om skyddsombudens roll och koppling till Socialdemokraterna. Låt mig därför komma med ett förtydligande som är mer sansat än vad som sägs i den högljudda debatt som pågår i sociala medier: Det finns inget krav på någon som vill bli skyddsombud att vara medlem i Socialdemokratiska partiet, varken för skyddsombud inom LO-kollektivet, TCO eller Saco. Ett skyddsombuds agerande kan däremot inte stå i strid med fackförbundets stadgar.

Så här utses skyddsombud:

  • Arbetstagarna väljer ett skyddsombud
  • Fackförbundet som är bundet av kollektivavtal utser skyddsombudet, förutsatt att den är medlem i förbundet. Finns ingen medlem i avtalsbärande förbund kan arbetstagarna välja annan person.
  • Vill ingen bli skyddsombud, kan ett regionalt skyddsombud bistå genom att organisera arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och verka för att arbetsgivaren följer arbetsmiljöreglerna.

Koppling till ett fackförbund är avgörande med tanke på de trakasserier som skyddsombuden ibland utsätts för. Ett skyddsombud som står utan det fackliga stödet kan personligen bli skadeståndsskyldig till arbetsgivaren vid ett felaktigt agerande då förbundet tar kostnaderna vid en rättstvist.

Svårigheten att få skyddsombud vid arbetsplatser bottnar i frågor om rädsla för att bli utsatt för trakasserier från arbetsgivaren vid krav på åtgärder. På arbetsplatser där osäkra anställningar förekommer kan agerande i arbetsmiljöfrågor leda till att anställningen avslutas. Därav behovet av stöd från förbundet för att hantera uppdraget. De regionala skyddsombuden gör ovärderliga insatser på arbetsplatser där ingen vågar ta på sig uppdraget. Att skilja skyddsombud och regionala skyddsombud från det fackliga stödet skulle medföra en sämre arbetsmiljö än den vi idag bevittnar på svenska arbetsplatser.

I dagsläget dör människor på arbetsplatser, både på grund av olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Många är de regionala skyddsombuden som ingriper och därmed undviker fara för liv och hälsa. Vi måste därför verka för att fler vill ta på sig uppdraget som skyddsombud eller regionalt skyddsombud snarare än att skilja dem från det enda stöd de har idag. Det borde både Sverigedemokraterna och Svenskt Näringsliv inse.

Thomas Olsson, ordförande
LO- Distriktet i Småland och Blekinge Patrik Långberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.