Fråga facket Fråga facket

Nyheter i försäkringsinformatörsutbildningarna

Försäkringar En översyn av grund- och vidareutbildningarna för LOs försäkringsinformatörer har just genomförts med en informationsturné landet runt som avslutning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Gänget som genomfört informationsturnén kring försäkringsinformationen.
Gänget som genomfört informationsturnén kring försäkringsinformationen. Foto: Christina Jonsson

Två översyner gjorda

Den översyn kring försäkringsinformationen som gjordes 2014 på uppdrag av LOs styrelse hade en föregångare. 2012 lyfte förbunden, och främst Handels, frågan om LO skulle fortsätta med denna verksamhet eller om det är något förbunden skulle kunna sköta själva. Man ville gå till djupet med frågan. Där kunde man se att man var helt överens, inklusive Handels, att det här är bra men att vissa justeringar måste göras. I den utredning som gjorts under 2014 har översynen gällt grund- och vidareutbildningarna.

Enhetlig information över landet

Det har tidigare förekommit en stor variation på den information som getts på utbildningarna. Nu ska innehållet i utbildningarna vara enhetligt. Utbildningarna går i olika län och det förutsätter att alla använder samma material.

- Det som utredningen också la märke till var att utbildningarna innehöll mycket av korvstoppning och att deltagarna oroade sig för att behöva kunna allt om alla avtalsförsäkringarna utantill. Det är bra att man kan en hel del och inte behöver slå upp allting i handboken men man behöver inte kunna allt utantill. Handboken, som förut hette grundbok, ska ses som ett uppslagsverk, säger Conny Kristensen, försäkringshandläggare på LO-distriket Sydost.

Fokusområden

I tidigare utbildningar gick man mer på djupet när det gäller arvsdelen, skilsmässor och liknande som händer i familjen. Det är viktiga saker men framöver ska utbildningen fokusera mer på avtalsförsäkringarna, som avtalspensionen.

- Ett fokus ska ligga på hur viktiga avtalsförsäkringar och avtalspensionen är för våra medlemmar. Detta är grunden i 2014 års utredning. Ett annat fokus ska läggas på försäkringsinformatörens roll och behov av stöttning i den rollen, förklarar Conny Kristensen.

Försäkringsinformatörerna har varit lite ensamma i sina uppdrag. Framöver ska de ha en stödperson på sin avdelning som ska fungera som mentor för försäkringsfrågorna. Informatörerna ska få stöd vid sina första besök på arbetsplatserna och få tips på vilka arbetsplatser som är bra att besöka.

Ett ändrat fokus än mot tidigare blir det också kring ideologin. Tidigare har utbildningen haft ett eget avsnitt om ideologi. I det nya upplägget ska ideologin i stället genomsyra alla informationspass.

Nyheterna ska verkställas

Nu kommer detta som utredningen kommit fram till att verkställas. Den 20-21 maj ska det nya utbildningsmaterialet presenteras på Runö. LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson och Anders Olsson från Folksam kommer att delta då, för att visa på att man är eniga om förändringarna.

Samarbetet med Folksam

En annan fråga som skulle ställas på sin spets var om samarbetet med Folksam skulle fortsätta eller om AFA skulle ta över.

- Samarbetet med Folksam fungerar väldigt bra sedan många år men det är ändå bra att sätta hela verksamheten under lupp när en sådan här utredning görs. Folksam måste också hålla sig till ett upplägg och material som är gemensamt för hela landet, säger Conny Kristensen.

Samarbete i vardagen

Det är viktigt att ha ett bra samarbete i vardagen med förbunden och förbundens försäkringsansvariga och med Folksam.

Det är viktigt att träffas i olika former både i försäkringsutskott och på hemmaplan så det uppstår en bra dialog och att också träffa den administrativa personalen som gör en stor del av jobbet för att allt ska fungera. Då blir det en helhet och stärker verksamheten.

Vår- och höstkampanj på gång

Under året kommer det att genomföras två försäkringskampanjer, den första när kuvertet från Fora kommer hem i brevlådan med besked om avtalspensionen.

- Det upplevs av många som svårt att förstå hur man ska tyda informationen och vad siffrorna står för. Kampanjen som ska sprida information om detta kommer upp i mitten på april och kommer att synas via Tv-reklam, säger Conny Kristensen.

I höst genomförs en annan försäkringskampanj via telefon. Medlemmarna ska ringas upp av sina förbund och bli informerade om avtalsförsäkringarna. Det ska kombineras med Tv-reklam som upplyser om att inom kort kommer du att bli uppringd av din fackliga organisation. Detta är något som sedan ska finnas med i den ordinarie verksamheten framöver.

 

Foto: Christina Jonsson