Fråga facket Fråga facket

Fler än 100 000 unga vuxna saknar arbete eller studieplats i Sverige

Arbetsmarknad En ny rapport från LO visar att drygt 117 000 ungdomar varken arbetade eller studerade i Sverige under 2012. I Jönköpings län handlar det om cirka 3 500 individer vilket motsvarar 7,6 procent av de mellan 16-25 år. En utveckling som LO ser med stor oro på.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Krav på Region Jönköping

LO-distriktet i Jönköpings län ställer nu krav på Region Jönköpings län att agera.

- Bakom varje siffra finns en ung människa som behöver vägar till jobb. Det är bråttom och kan inte vänta. Nu när krutröken efter alla politiska förhandlingar har lagt sig måste ungdomarna som varken arbetar eller studerar prioriteras, säger LO-distriktets ombudsman i länet Dan Mattsson.

- Vi förväntar oss nu att nybildade Region Jönköping sammankallar berörda parter för att diskutera hur vi ska lösa den allvarliga situationen för Jönköpings län.

Rekryteringsproblem

I Jönköpings län uppger 54 procent av arbetsgivarna att det är svårt att rekrytera. Samtidigt visar siffrorna att fler än 3 500 individer akut behöver vägar till jobb. Rekryteringsgapet behöver stängas. Det åligger ett stort ansvar för ansvariga politiker i Jönköpings län att visa handlingskraft för att ge företagen och individerna möjlighet att växa.

Det är en avgörande framtidsfråga om Jönköpings län ska vara en attraktiv region enligt LO.

- Vi vill hitta lösningar för fler jobb i Jönköpings län, så att företagen kan växa och utvecklas och varje ung människa utan ett jobb mötas av ett go från samhället.

- Regionen är ett stort arbetsmarknadsområde därför krävs att vi gör lösningar över kommungränser. Vi måste ha som mål att alla unga vuxna känner framtidstro i Jönköpings län, avslutar Dan Mattsson LO. 

LOs förslag:

  • Tidiga sociala investeringar
  • Obligatorisk gymnasieskola
  • Stärk studie- och yrkesvägledningen
  • Ökad samverkan mellan myndigheter
  • Bygg ut vuxenutbildningen
  • 90-dagarsgarantin
  • Bättre villkor för unga på arbetsmarknaden

Rapporten Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Jönköpings län (pdf)

För mer information:

Dan Mattsson, ombudsman LO-distriktet
Tel: 070-539 69 78
E-post: dan.mattsson@lo.se