Fråga facket Fråga facket

Fler än 100 000 unga vuxna saknar arbete eller studieplats

Arbetsmarknad En ny rapport från LO visar att drygt 117 000 unga vuxna varken arbetade eller studerade i Sverige under 2012. I våra tre län handlar det om 6 900 personer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Unga vuxna utan arbete i Blekinge är 2 000 personer, Kronoberg 2 200 och i Kalmar 2 700.

Rätten att bli vuxen

Forskning visar att lång tid utan arbete eller studier gör det svårare att komma in på arbetsmarknaden. Tidsfaktorn är av stor betydelse.

- Det är brådskande att få till reformer som stöttar dessa individer. Att ha ett arbete är grunden för den självständighet som vi alla vill ha i våra liv, det handlar om rätten att få bli vuxen på riktigt, säger Leif Stang ordförande i  LO-distriktet Sydost.

Obligatorisk gymnasieskola

I LO-rapporten framgår att närmare hälften av unga mellan 20-25 som varken studerar eller arbetar saknar gymnasieutbildning. LO föreslår nu att gymnasieskolan görs obligatorisk så att fler går klart sin utbildning.

- En bra utbildning är nödvändigt för att unga över huvud taget ska få en chans i arbetslivet. I dag är kraven från arbetsgivarna större än någonsin tidigare, säger Leif Stang

Jobbmatchning

Samtidigt påpekar LO att det är viktigt att unga lotsas till utbildningar som har jobbmöjligheter.

- Studie- och yrkesvägledningen behöver byggas ut så att den stärker matchningen mot arbetsmarknaden.

Stora förväntningar på S

Misslyckas samhället med att växla in nya generationer i arbetslivet äventyras ungas hälsa och framtidsutsikter.

- Nu vilar ett stort ansvar på den nya regeringen. Garantin för att ingen ungdom ska gå utan arbete, utbildning eller praktik längre än 90 dagar får inte stanna vid ett snyggt förpackat vallöfte, säger LO-distriktets ordförande.

LOs förslag:

  • Tidiga sociala investeringar
  • Obligatorisk gymnasieskola
  • Stärk studie- och yrkesvägledningen
  • Ökad samverkan mellan myndigheter
  • Bygg ut vuxenutbildningen
  • 90-dagarsgarantin
  • Bättre villkor för unga på arbetsmarknaden

Rapporten Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Blekinge län

Rapporten Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Kronoberg län

Rapporten Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Kalmar län

För mer information:

Leif Stang, ordförande LO-distriktet Sydost
070-998 02 91, leif.stang@lo.se

Jussi Gröhn, ombudsman LO-distriktet Sydost
070-523 25 25, jussi.grohn@lo.se

Jussi Gröhn
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.