Fråga facket Fråga facket

Deltidsarbete är en klassfråga som slår mest mot arbetarkvinnor

Anställningsvillkor Deltidsarbete är vanligare bland arbetare än bland tjänstemän i Sverige. Det finns inget län i Sverige som visar på motsatsen, även om det skiljer sig åt mellan länen. Kvinnor i arbetaryrken arbetar ofta ofrivilligt deltid medan tjänstemännen självmant väljer att arbeta deltid. Det visar LOs arbetstidsrapport 2015.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

För kvinnor i arbetaryrken är det svårare att hitta heltidsarbeten.
För kvinnor i arbetaryrken är det svårare att hitta heltidsarbeten. Foto: Lars Forsstedt

Vanligare bland arbetare

Drygt en miljon av Sveriges fyra miljoner anställda jobbar deltid. I Kalmar län arbetar 17 200 arbetare deltid jämfört med 10 200 bland tjänstemännen. I Kronobergs län är respektive siffror 12 600 för arbetare och 10 400 för tjänstemän. I Blekinge 8 800 respektive 6 500. Se länstabell nedan. 

Variation mellan län

Hur stor skillnaden är mellan de olika länen varierar, men det finns inget län där deltidsarbetandet är högre bland tjänstemännen än bland arbetarna. Ser man till hela landet är 33 procent av Sveriges arbetare deltidsarbetande jämfört med 21 procent bland tjänstemännen.

- Det är dags att arbetsgivarna tar de här siffrorna på allvar. Det är djupt orättvist att arbetarkvinnor, som ofta har jobb med låga löner, inte ska kunna få ett heltidsarbete med en hel lön, säger Leif Stang ordförande för LO-distriktet i Sydost.

Svårt hitta heltid 

Det är samtidigt tydligt att det är stora skillnader mellan kvinnors och mäns deltidsarbete. Bland arbetare i riket jobbar mer än hälften, 53 procent av kvinnorna deltid, jämfört med 17 procent av männen. Motsvarande siffra bland tjänstemän är 30 procent bland kvinnor och 11 procent bland män.

Det vanligaste skälet till att arbetare jobbar deltid är att det är svårt att hitta ett heltidsarbete. För tjänstemän är den vanligaste orsaken att man tar hand om sina barn och själva valt att deltidsarbeta.

Detaljhandeln

Deltidsarbete är vanligast inom detaljhandeln och vårdyrken och lägst inom bygg- och tillverkningsindustrin.

Rapporten Arbetstider 2015 (pdf)

Antal och procent av samtliga anställda          
Län Arbetare     Tjänstemän   Samtliga anställda
  Antal Procent   Antal Procent   Antal Procent
Stockholms län  110 900 37   115 000 17   226 400 23
Uppsala län  21 600 39   20 700 21   42 300 28
Södermanlands län  16 700 32   12 100 20   28 900 26
Östergötlands län  24 800 35   22 700 21   47 800 27
Jönköpings län  24 000 33   18 100 24   42 200 29
Kronobergs län  12 600 34   10 400 23   23 200 28
Kalmar län  17 200 36   10 200 22   27 800 29
Gotlands län  3 400 34   2 300 21   5 800 28
Blekinge län  8 800 34   6 500 20   15 300 26
Skåne län  78 400 36   68 300 22   147 100 28
Hallands län  21 200 34   16 500 23   37 900 28
Västra Götalands län  93 100 33   92 400 22   186 400 26
Värmlands län  16 500 31   11 900 21   28 500 26
Örebro län 16 700 30   12 200 20   28 900 25
Västmanlands län  13 600 29   10 300 17   23 800 22
Dalarnas län  12 700 24   12 400 21   25 300 22
Gävleborgs län  15 500 31   8 600 16   24 200 23
Västernorrlands län  13 500 31   10 700 20   24 300 25
Jämtlands län  8 100 35   6 700 26   14 900 30
Västerbottens län  20 900 43   13 900 22   34 900 31
Norrbottens län  10 900 24   8 900 16   19 800 20
Samtliga 549 800 33   488 300 21   1 055 500 26