Fråga facket Fråga facket

Bostadsbrist i fyra av Jönköping läns kommuner

Arbetsmarknad Fyra av Jönköping läns kommuner har uppgett bostadsbrist för år 2013. Det är en ökning jämfört med år 2000 då tre kommuner uppgav brist och åtta överskott på bostäder. 2013 uppgav 9 kommuner balans och noll överskott, visar en rapport från LO-distriktet i Jönköpings län.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Fler bostäder skapar nya jobb

I riket som helhet har antalet kommuner som uppger bostadsbrist ökat från 45 till 126 kommuner år 2013, vilket motsvarar en ökning på 180 procent. LO föreslår nu en rad åtgärder för att öka bostadsbyggandet i landet.

- Vi föreslår en stimulans på 15 miljarder kronor till ökat bostadsbyggande. Det skulle generera ungefär 26 000 jobb. Stimulansen bör riktas mot byggandet av hyresrätter och studentlägenheter där bristen är särskilt allvarlig. Vidare bör ROT-avdraget också omfatta hyreshus och bostadsrättsföreningar, säger Thomas Olsson, ordförande LO-distriktet i Jönköpings län.

Miljöpolitisk åtgärd

- Att investera i bostadsbyggande är inte bara en bostads- och sysselsättningsfrämjande åtgärd. Ett renoveringsprogram för miljonprogrammen och energiinvesteringar i det befintliga beståndet är lika mycket en miljöpolitisk åtgärd. Att satsa på bostäderna är som att slå tre flugor i en smäll, säger Thomas Olsson.

- Det finns nästan 400 000 människor som går arbetslösa i Sverige idag. Samtidigt uppger allt fler kommuner brist på bostäder. Bostadsbristen drabbar särskilt unga, som hindras från att flytta hemifrån och ta ett jobb eller studera på annan ort. Bostadsbristen låser in människor i arbetslöshet. Därför vill vi nu investera i ett ökat bostadsbyggande, som inte bara skulle vara en direkt jobbskapande åtgärd, utan också få arbetsmarknaden att fungera bättre, säger Thomas Olsson.

Minska hushållens sårbarhet

- Det är idag många hushåll i Sverige som har hög skuldsättning. För att minska hushållens sårbarhet mot prisfall på bostäder bör vi stötta låg- och medelinkomsttagare genom att höja taken i socialförsäkringarna. Den borgerliga regeringens urholkning av framförallt sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen har ökat sårbarheten mot prisförändringar på bostadsmarknaden, säger Thomas Olsson.

Rapporten Bostadsbyggande för fler jobb (pdf)

För mer information:

Thomas Olsson, ordförande LO-distriktet i Jönköpings län
Tel: 070-777 57 74
E-post: thomas.olsson@seko.se

Dan Mattsson, ombudsman LO-distriktet i Jönköpings län, kandidat till Europaparlamentet för Socialdemokraterna. 
Tel: 070-539 69 78
E-post: dan.mattsson@lo.se

Jonas Wall
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.