Fråga facket Fråga facket

1 336 personer skadades i arbetet i Jönköpings län förra året

Arbetsmiljö En ny rapport från LO visar att 1 336 arbetsolyckor med minst en dags frånvaro anmälts i Jönköpings län under 2013. Utöver dessa var det två personer som dog på sitt arbete och en som omkom på ett boende med särskild service.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Avsluta arbetslivet med hälsan i behåll

- LOs medlemmar drabbas hårdast av en dålig arbetsmiljö. Det är oacceptabelt. De som arbetar ska kunna avsluta sina arbetsliv med den fysiska och psykiska hälsan i behåll, vilket inte är verklighet för alla idag, säger Thomas Olsson, ordförande LO-distriktet i Jönköpings län.

LO har länge kritiserat den borgerliga regeringens nedprioritering av arbetsmiljöfrågan. Anslagen till Arbetsmiljöverket har skurits ner och regeringen beslutade att lägga ner Arbetslivsinstitutet 2007. Sverige lever dessutom inte upp till FNs arbetslivsorgan ILOs krav på antalet inspektörer per arbetstagare. LO har därför anmält regeringen till ILOs
expertkommitté.

Borgarna försämrar arbetsmiljön

Det sker samtidigt en kraftig nedmontering av arbetsmiljöarbetet med stöd av EU-kommissionens program för regelförenklingar, REFIT. Regeringen och Moderaterna i EU-parlamentet har nyligen ställt sig bakom det förslag som undan tar företag med mindre än 250 anställda från att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Effekterna om programmet går igenom innebär kraftigt försämrade möjligheter att bedriva förebyggande arbetsmiljöarbete.

- Det tänjer gränsen för det anständiga att verka för försämrad arbetsmiljö för våra medlemmar. Stärkt arbetsmiljöarbete är en framgångsfaktor. Regeringen och Moderaternas EU-parlamentariker borde göra om och göra rätt och samtidigt be samtliga arbetstagare i Sverige om ursäkt, säger Dan Mattsson, ombudsman LO-distriktet i Jönköpings län och kandidat till Europaparlamentet för Socialdemokraterna.

Rapporten Arbetsmiljön i Jönköpings län 2009-2013 (pdf)

För mer information:

Thomas Olsson, ordförande LO-distriktet i Jönköpings län
Tel: 070-777 57 74
E-post: thomas.olsson@seko.se

Dan Mattsson, ombudsman LO-distriktet i Jönköpings län, kandidat till Europaparlamentet för Socialdemokraterna.
Tel: 070-539 69 78
E-post: dan.mattsson@lo.se

Jonas Wall
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.