Fråga facket Fråga facket

LO söker chef till LO-distriktet i Småland och Blekinge

Landsorganisationen, LO, är en facklig centralorganisation med 14 medlemsförbund och ca 1,5 miljoner medlemmar. LO har till uppgift att samordna medlemsförbundens arbete för rättvisa löner, goda arbetsvillkor och arbete åt alla. På kansliet i Stockholm arbetar ca 100 personer. Dessutom finns LO regionalt och lokalt genom LO-distrikten och LO-facken i kommunerna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Tjänsten är placerad på LOs enhet för distriktsverksamhet, som samordnar den regionala organisationen.
Det finns tio LO-distrikt i Sverige. De organiserar den fackliga och politiska samverkan, samordnar den tvärfackliga utbildningen, driver och samordnar regionala arbetsmarknadspolitiska frågor samt arbetar med ung- och skolverksamhet på regional och lokal nivå. LO-distriktet i Småland och Blekinge omfattar länen Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg, 38 kommuner och har ca 145 000 medlemmar i 49 medlems-avdelningar. Distriktsexpeditionen finns i Växjö. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av: 

  • Leda och samordna LO-distriktets verksamhet i enlighet med LOs centrala och distriktets verksamhetsplan. Göra prioriteringar så att arbetet inom verksamheten fördelas och samordnas på ett funktionellt sätt 
  • Vara arbetsgivarens företrädare för anställda inom LO-distriktet 
  • Ansvara för utvecklingssamtal, kompetensutveckling och utveckling av arbetet 
  • Arbetsmiljöansvar för distriktet 
  • Företräda LO internt och externt gällande distriktsverksamheten 
  • Upprätta underlag för verksamhetsplan samt budgetunderlag för distriktsverksamheten enligt mål av kongress, representantskap, LOs styrelse samt beslut i LO-distriktets styrelse 
  • Kontinuerlig uppföljning av verksamhetsplan och budget. 

Du har erfarenhet av att vara chef. Mycket god förmåga att organisera, samordna och verkställa beslut. Uppnå uppsatta mål och entusiasmera medarbetare. Du har erfarenhet av att initiera och utveckla aktiviteter och verksamhet samt mycket goda kunskaper om distriktsverksamheten. 

Du har mycket goda kunskaper om arbetarrörelsen och i första hand fackföreningsrörelsen, dess organisation, arbetssätt och beslutsordning. Du delar givetvis arbetarrörelsens värderingar och har bred facklig och politisk skolning. Erfarenhet från fackligt arbete på regional och central förbundsnivå är meriterande, liksom erfarenhet av fackligt/politiskt arbete. 

Tjänsten kräver B-körkort. 

Som person är du kreativ, utåtriktad, har god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i grupp. 

För frågor om tjänsten svarar Dan Mattsson, enhetschef, dan.mattsson@lo.se eller LO-distriktets ordförande Thomas Olsson, 010-442 96 27. Facklig kontaktperson för Distriktsombudsmannaklubben är Carina Paulsson, carina.paulsson@lo.se. 

Välkommen med din ansökan senast den 27 september 2019 till jennie.bjorsson@lo.se. 

LO samlar in och behandlar personuppgifter i samband med rekrytering. 
Personuppgifterna raderas två år efter att tjänsten är tillsatt. Mer information finns att läsa på https://www.lo.se/start/om_oss/los_hantering_av_personuppgifter 

Patrik Långberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.