Fråga facket Fråga facket

LO riktar kritik mot Region Jönköpings län

LO-distriktet i Småland och Blekinge riktar nu kritik mot Region Jönköpings län för att exkludera 55 000 LO-medlemmar i länet från att samverka kring frågor som rör utveckling av arbetsmarknaden i länet. LO vill nu att revisorerna i Region Jönköpings län ser över huruvida man har brustit i sitt uppdrag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

-Det är politisk diskriminering att utesluta 55 000 LO-medlemmar från inflytande över arbetslivets utveckling i Jönköpings län. Nu sitter andra organisationer och diskuterar hur LO-medlemmar ska ha det utan att vi finns representerade. Det kan vi helt enkelt inte acceptera, säger Dan Mattsson ombudsman vid LO i länet.

LO har sedan starten för Region Jönköpings län varit kritiska kring hur samverkan sker i frågor som rör tillväxt och arbetsmarknad och då särskilt kompetensförsörjningsfrågor. Trots flera skrivelser och kontakter med Region Jönköpings län har läget inte förändrats vilket har fått LO att reagera. Nu vill man via en skrivelse till revisorerna i regionen att man ser över huruvida det är så att man brustit i sitt regionala utvecklingsansvar.