Fråga facket Fråga facket

LO kräver fler åtgärder för vanligt folk

Arbetsmarknad Kraftigt höjt grundskydd i a-kassan, permanent höjda tillskott till vård och omsorg och fler yrkesutbildningsplatser. Det är några av de åtgärder som LO kräver av regeringen för att garantera vanligt folks trygghet i spåren av coronaviruset.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Många riskerar att förlora jobbet på grund av coronaviruset. LO ställer nu krav på fler åtgärder för att skydda löntagarna.
Många riskerar att förlora jobbet på grund av coronaviruset. LO ställer nu krav på fler åtgärder för att skydda löntagarna.

Åtgärdsprogram från LO

LO har välkomnat regeringens krispaket, men kräver nu fler åtgärder för de löntagare som drabbats hårdast av coronavirusets påverkan på ekonomin. Samtliga LO-förbund har därför ställt sig bakom en lista med 35 punkter som överlämnats till regeringen.

- Läget är kritiskt för löntagarna i många branscher. Panikkänslan sprider sig och vi i facket gör allt vi kan, men staten måste garantera vanligt folks trygghet. Regeringens system för korttidspermitteringar har varit en viktig åtgärd, nu behöver det byggas ut. Genom att staten tar en större del av lönekostnaden kan folk slippa sägas upp, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

A-kassan måste färbättras rejält

Några av LOs mest akuta krav rör a-kassan. LO vill bland annat se en höjning av grundbeloppet från dagens 365 kronor till cirka 680 kronor och göra det enklare att gå med i a-kassan.

- A-kassan måste förbättras rejält. För det första genom höjt grundbelopp, för det andra genom att fler måste kunna kvalificera sig och för det tredje genom ett höjt tak. Det här måste på plats nu, säger LOs förste vice ordförande Therese Guovelin.

Åtgärdsprogrammet (pdf)