Fråga facket Fråga facket

LO föreslår regeringen att vidta åtgärder på grund av Coronaviruset

Arbetsmarknad I spåren av Coronaviruset utsätts företag, samhällsfunktioner och även LO-förbundens medlemmar för hårda påfrestningar. Kostnaderna måste bäras solidariskt. LOs medlemmar ska inte betala med sina jobb och sin trygghet, säger LOs ordförande.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Såväl företagens som de anställdas ekonomi påverkas av Coronaviruset.
Såväl företagens som de anställdas ekonomi påverkas av Coronaviruset. Foto: Lars Forsstedt

Otryggheten blir en samhällsfara

Det uppkomna läget ställer frågan om otryggheten på arbetsmarknaden i blixtbelysning. Alla som jobbar ofrivilliga deltider och visstider, alla som rings in vid behov, alla daglönare i den så kallade gig-ekonomin, deras otrygghet blir nu en samhällsfara. 

- För den som redan i utgångsläget har en för liten och osäker inkomst är det svårare att stanna hemma från jobbet när man är sjuk, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

I samtal med regeringen lyfter LO fram följande åtgärder som särskilt angelägna att genomföra så snart som möjligt:

  • Ta bort karensavdraget i sjukförsäkringen. För att förhindra virusspridning bör staten snabbt vidta åtgärder som minskar risken för sjuknärvaro, dvs att anställda går till jobbet trots sjukdomssymptom. Många viktiga samhällsfunktioner upprätthålls av lågavlönade LO-medlemmar, inte minst inom äldreomsorgen. För dem är karensavdraget i sjukförsäkringen ett stort ekonomiskt avbräck. Ska de kunna leva upp till uppmaningarna om att stanna hemma vid symptom på luftvägsinfektion bör karensavdraget tas bort. Därtill behöver reglerna ses över så att föräldrar kan vara hemma om skolor och förskolor stänger sin verksamhet.
  • Kraftigt förbättrad a-kassa. Vid ökad smittspridning som drabbar hela ekonomin är det viktigt med robusta trygghetssystem som ger ekonomisk trygghet vid såväl sjukdom som arbetslöshet. Stärkta trygghetssystem innebär också en viktig stimulans av efterfrågan.
  • Öka resurserna till sjukvården. För att klara en situation med ökad virusspridning och många smittade är det nödvändigt att vården får de resurser som krävs för att möta behoven. LO har länge krävt ökade resurser till kommuner och regioner, och regeringen har också utlovat sådana satsningar. Mot bakgrund av Coronaviruset och de konsekvenser en ökad virusspridning kan få för svensk sjukvård bör resurstillskotten ske så snart som möjligt.
  • Inför snarast ett system för korttidsarbete. En ökad virusspridning kan snabbt få konsekvenser för ekonomin. Företag som hamnar i ekonomiska bekymmer bör därför få statligt stöd för att temporärt låta personalen gå ned i arbetstid i stället för att bli uppsagda. Det nya stödet för korttidsarbeten, som precis utretts, behöver aktiveras snarast. Det behöver också innehålla statligt stöd för kompetensutveckling och validering.
  • Exportkrediter och lån. Regeringen bör dessutom överväga utökade exportkrediter och krislån via ALMI till drabbade företag.

Läs mer

Coronaviruset och dina rättigheter på jobbet