Fråga facket Fråga facket

Jämställda löner borde vara en självklarhet

Arbetsmarknad Jämlika jämställda löner och villkor i arbetslivet borde vara självklart. Men så är det inte. Långt ifrån. Och stora klass- och könsskillnader i arbetslivet påverkar förutsättningarna hela livet ut – också när det gäller pensionerna. Kvinnor i arbetaryrken har det tuffast.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Jämlika jämställda löner och villkor i arbetslivet borde vara självklart. Men så är det inte. Långt ifrån. Och stora klass- och könsskillnader i arbetslivet påverkar förutsättningarna hela livet ut – också när det gäller pensionerna. Kvinnor i arbetaryrken har det tuffast.

I LOs jämställdhetsbarometer för 2020 blir orättvisorna tydliga. Nära hälften av kvinnorna i arbetaryrken arbetar deltid. Det beror i första hand på att de inte får en heltidsanställning och i andra hand på att arbetet är för krävande för att orka jobba heltid. Var fjärde kvinna i ett arbetaryrke kan dessutom inte alls påverka sin arbetstakt – och nära en tredjedel har inte möjlighet att ta korta pauser under arbetsdagen.

Genom att titta på faktisk månadslön, genomsnittslön genom genomsnittsarbetstid, kan vi konstatera att den genomsnittliga faktiska månadslönen är 21 360 kronor för kvinnor i arbetaryrken. Den kan jämföras med män i arbetaryrken som har ett genomsnitt på 27 435 kronor. I tjänstemannayrken är motsvarande siffror 34 410 kronor för kvinnor medan männen har 43 750 kronor. Det skiljer alltså hela 22 400 kronor i genomsnittlig faktisk månadslön, mellan en kvinna i arbetaryrke jämfört med en man i tjänstemannayrke.

 

Patrik Långberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.