Fråga facket Fråga facket

Frågor och svar om Trygghet och Omställning

Kollektivavtal LO-styrelsen rekommenderar att LO blir en del av det nya huvudavtalet på svensk arbetsmarknad. Vad betyder det? Här finner du svar på de vanligaste frågorna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

När LO initierade förhandlingarna 2017 som lett fram till dagens förhandlingsresultat handlade det om att förbättra ett antal saker på arbetsmarknaden. Bland annat att komma åt de otrygga anställningarna och öka möjligheterna för medlemmar för att få kompetensutveckling och omställning genom hela arbetslivet. Trygghet och omställning helt enkelt. En viktig del är att stärka den svenska modellen. Att parterna flyttar fram positionerna.

En förhandling innebär alltid givande och tagande, så även denna gång. Det finns både sött och surt i förslaget på överenskommelse, men på helheten bedömer LOs styrelse att LO bör bli en part i detta. Det är vi väldigt glada över och ett viktigt besked inför framtiden.

Vad innebär dagens besked?

Det innebär att LO-styrelsen rekommenderar att LO blir en del av det nya huvudavtalet på svensk arbetsmarknad. Det innebär vi stärker den svenska modellen och i förlängningen LO-förbundens medlemmars position på svensk arbetsmarknad. Det slutgiltiga beslutet fattas av LOs representantskap på onsdag nästa vecka.

Varför har ni ändrat er?

Det är mycket som hänt sedan LO beslutade att säga nej till det förhandlingsresultat som låg på bordet förra hösten. Det handlar både om innehållet förändrats i överenskommelsen och att vissa lagstiftningsprocesser löpt på baserat på överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

Vad är annorlunda i den nya överenskommelsen?

Den överenskommelse som vi nu sagt ja till innehåller bland annat förbättringar kring visstidsanställningar och hyvling.
Vi har även kommit överens om ett nytt omställningsavtal som är bättre än det förra. Inte minst när det gäller att säkra upp villkor för medlemmar i förbund som kanske inte kommer att ansluta sig själva.

Dessutom kan vi inte stoppa det lagstiftningsarbete som är på gång – det är bättre att vara med och påverka. I och med att vi nu är med gör vi det svårare för politikerna att vara inne och peta nästa gång.

Om LOs repskap säger ja nästa vecka, omfattas alla LO-förbund då?

Beslutet som ska fattas nästa vecka av LOs repskap handlar om huruvida LO ska bli en part av avtalet. I så fall kommer LO tillsammans med Svenskt Näringsliv att skapa ett nytt huvudavtal. Sedan hösten 2020 finns en liknande överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och tjänstemännens och akademikernas förhandlingsorganisation PTK.

Om LO-repskapet säger ja är det sedan upp till varje enskilt LO-förbund att besluta om de som förbund via LO ansluter sig till huvudavtalet men LO är då i alla lägen en part i avtalet.

Vad omfattar den nya överenskommelsen?

Det är flera delar. En del handlar om saker som regleras i själva avtalet och påverkar de förbund som via en huvudorganisation, exempelvis LO eller PTK, ansluter sig. En del handlar om förändrad lagstiftning som såklart påverkar hela arbetsmarknaden.

I kort kan sägas att arbetsgivarna får en större flexibilitet när det handlar om att säga upp anställda, bland annat genom fler undantag i turordningsreglerna. För arbetstagarna finns större möjlighet att få stöd vid omställning och även kompetensutveckling i arbetslivet. Därtill kommer de otrygga anställningarna att bli tryggare. Det är särskilt viktigt att visstidsanställningar betydligt snabbare kommer att övergå till tillsvidareanställningar. Det påverkar inte minst många unga och kvinnor.

En annan sak är att parterna aviserar att man vill skapa en ny modell för en kollektivavtalad a-kassa i parternas regi. En förutsättning är att ersättningen ska bli högre. Detta ska utredas vidare.

En del handlar om lagstiftning, hur och när träder de nya reglerna i kraft?

I överenskommelsen ingår krav från parterna på lagstiftarna att förändra lagstiftningen i enlighet med det parterna kommit överens om. Det är avgörande att lagstiftarna genomför de förändringar som finns i överenskommelsen.

Det här ska ske nästa år och först efter att lagstiftarna levererat sina delar kommer parterna att slutgiltigt anta det nya avtalet. Det kommer att ske nästa höst.

Inget är klart förrän nästa år?

Det stämmer. Det som finns nu är en principöverenskommelse. Om LOs representantskap säger ja till förhandlingsresultatet nästa vecka och om även Svenskt Näringsliv gör detsamma är det bara just en principöverenskommelse. Det bygger på att alla fullföljer sina åtaganden, därför kommer parterna invänta att lagstiftningen förändras på ett korrekt sätt innan man slutligen låter avtalet träda i kraft.

Varför ansluter ni er inte till Vänsterpartiets krav om att skjuta upp allt till efter valet?

Vi vill inte att politikerna ska lägga sig i det som parterna ska reglera. Det gäller även Vänsterpartiet. Nu har vi ett förhandlingsresultat som LOs styrelse rekommenderar att LOs repskap säger ja till. Om så sker ska politikerna respektera denna överenskommelse. Det hoppas vi att även Vänsterpartiet gör.

Hela denna förhandling som initierades av LO 2017 handlar om att stärka den svenska modellen och flytta makt från politikerna till arbetsmarknadens parter.

Ert besked kommer ju som en skänk från ovan till Magdalena Andersson. Gör ni det här för att göra det svårare att fälla en socialdemokratisk statsminister?

Vi begärde förhandlingar om de här sakerna redan 2017. Det handlar om att försöka ta tag i en del av de problem som över tid uppstått på arbetsmarknaden. Inte minst att de otrygga anställningarna blivit fler och att vi ville öka möjligheterna till omställning och kompetensutveckling för LO-förbundens medlemmar.

Det är alltså en process som pågått under lång tid och har ingenting med något enskilt parti eller partiföreträdare att göra. Tvärtom handlar det om att flytta en del av dessa frågor från politiken.

Återigen: de här förhandlingarna sker mellan parterna och har inget med politiken att göra.

Var det ett enhälligt beslut i LO-styrelsen att rekommendera LOs repskap att anta förhandlingsresultatet?

Nej. Det är ingen hemlighet att det funnits olika åsikter om dessa saker bland LO-förbunden, så även nu. Med det sagt var det en tydlig majoritet i LO-styrelsen för att rekommendera repskapet att anta överenskommelsen.
Kommer det här leda till ytterligare splittring bland LO-förbunden?

Det hoppas och tror jag inte. Trots starka viljor och olika syn så har vi nu haft en respektfull diskussion i LO. Man måste förstå att verkligheten ser väldigt olika ut i olika branscher, det måste vi ha respekt för.

Hur många LO-förbund kommer sedan att själva ansluta om LO blir en part av ett nytt huvudavtal?

Det är upp till varje förbund.

Vad innebär detta för If Metall och Kommunal?

De har ju tydligt aviserat att de vill ansluta sig. Om LO blir en part behöver IF Metall inte ansluta sig genom PTK utan kan göra det genom LO vilket är viktigt. Eftersom de är en del av LO kan de också påverka hur LO i framtiden ska hantera avtalet.

Patrik Långberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.