Fråga facket Fråga facket

Ingen ska behöva dö av eller på jobbet

Det dör i snitt en person i veckan i Sverige på grund av en olycka på jobbet. Varje enskilt fall är en tragedi med anhöriga som aldrig mer får se sin partner, förälder, barn eller syskon komma hem.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det dör i snitt en person i veckan i Sverige på grund av en olycka på jobbet. Varje enskilt fall är en tragedi med anhöriga som aldrig mer får se sin partner, förälder, barn eller syskon komma hem.

Samma sak gäller för de över 700 personer som varje år dör på grund av stress på jobbet. Om inget görs tror forskare dessvärre att antalet dödsfall på grund av arbetsrelaterad stress kommer bli ännu fler framöver.

Vårt besked är därför glasklart: utvecklingen måste brytas. Ingen ska dö på sitt arbete, och ingen ska heller dö av sitt arbete. Därför utvidgar nu regeringen nollvisionen till att även gälla arbetsrelaterad dödlighet på grund av till exempel längre sjukdom, ohälsosam stress, cancer eller suicid. Ett tryggt arbetsliv där ingen ska riskera liv eller hälsa på jobbet är ett av de fyra prioriterade områdena i regeringens nya arbetsmiljöstrategi. Övriga prioriterade områden i den nya strategin är ett hållbart arbetsliv, ett hälsosamt arbetsliv och en arbetsmarknad utan brott och fusk.

Redan innan coronapandemin var de som arbetar inom skola, vård och omsorg överrepresenterade i sjukskrivningar på grund av stressrelaterad ohälsa och ohälsosam arbetsbelastning. För många inom välfärden har pandemin inneburit ytterligare negativ påverkan på arbetsmiljön. Ska vi lyckas bekämpa dödsfall på grund av arbetsrelaterad stress behöver därför arbetsvillkoren för de som arbetar i välfärden förbättras genom fler trygga anställningar, tid för återhämtning och delaktighet i arbetsmiljön. Därför behöver vi fortsätta att prioritera satsningar på välfärden, och i dessa satsningar ska en bättre arbetssituation för de anställda vara en viktig del.

För att minska antalet olyckor på arbetet behöver vi också försäkra oss om att bristfällig arbetsmiljö inte blir ett konkurrensmedel. Tyvärr gör Arbetsmiljöverket bedömningen att antalet företag som bryter mot arbetsmiljöregler ökar. I den nya strategin fortsätter regeringen därför arbetet mot arbetslivskriminalitet. Det ska aldrig löna sig att begå brott eller skaffa sig fördelar genom att försumma anställdas rätt till en trygg arbetsmiljö.

För oss i arbetarrörelsen är kampen för ett hållbart arbetsliv en hjärtefråga. Ingen ska behöva bli sjuk, skada sig eller dö av jobbet. Vi kommer därför outtröttligt fortsätta kämpa för en trygg och säker arbetsmiljö, att svenska löntagare ska kunna komma hem efter jobbet – friska och hela.

Thomas Olsson, ordförande för LO-distriktet i Småland och Blekinge
Anetté Myrvold, vice ordförande för LO-distriktet i Småland och Blekinge
Johanna Haraldsson (S), riksdagsledamot från Jönköpings län
Carina Ödebrink (S), riksdagsledamot från Jönköpings län
Diana Laitinen Carlsson (S), riksdagsledamot från Jönköpings län

Patrik Långberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.