Fråga facket Fråga facket

Inga garantier för svenska modellen

Anställningsvillkor Den svenska modellen – där fack och arbetsgivare gör upp om spelreglerna på arbetsmarknaden – har tjänat, och tjänar, Sverige väl.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Under lång tid har den bidragit till att vi har en flexibel arbetsmarknad med arbetsfred och en stabil löneutveckling.Enbart under förra året tecknades 500 kollektivavtal som sammantaget omfattar runt tre miljoner arbetstagare i Sverige.

En förutsättning för att detta ska fungera är att makten mellan arbetstagare och arbetsgivare är i balans. Detta kräver starka fackföreningar med hög organisationsgrad. Att antalet medlemmar i facket ökat det senaste året är ett sunt och glädjande styrkebesked. En del av detta beror på politiska beslut. Att vi har en regering som förstår värdet av att stärka den svenska modellen och trygghetssystemen under krisen har gett utdelning.

Så har det inte alltid varit. När den moderatledda regeringen tillträdde 2006 genomförde den en rad reformer som syftade till att försvaga fackföreningsrörelsen och därmed förskjuta maktbalansen på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel. Det skedde bland annat genom att man ökade kostnaderna för att vara med i a-kassan och att ersättningen sänktes.

Det finns inga garantier för att den svenska modellen – där fackföreningar och arbetsgivarorganisationerna ansvarar för villkoren på svensk arbetsmarknad – är för alltid given. Det gäller att parterna får utrymmet att ta sitt ansvar utan att politiker lägger sig i och försvårar.

Skulle det nya högerkonservativa blocket i svensk politik lägga beslag på ministerposterna finns en överhängande risk att arbetslöshetsförsäkringen försämras igen, och till nivåer som gör att allt färre arbetare skulle få en rimlig ersättning och kunna känna trygghet vid arbetslöshet och omställning.

När regeringen föreslog att de regionala skyddsombuden skulle få utökade möjligheter att kontrollera arbetsmiljön på fler arbetsplatser så röstade högern i riksdagen emot detta. Ett viktigt fackligt krav stoppades. De vill i stället försvaga skyddsombudens arbete. Allt detta slår mot tryggheten på arbetsmarknaden och det skulle försämra vardagen för vanligt folk.

När det högerkonservativa blocket vill försvaga och avveckla den svenska modellen vill vi i stället stärka och utveckla den. Ska vi klara det behöver vi se till att fler människor väljer att bli medlemmar i facket. Därför vill vi se över möjligheterna att återigen införa avdragsrätt på fackföreningsavgiften. Vi vill också säkerställa fortsatt höga nivåer i arbetslöshetsförsäkringen.Arbetsmiljön på alla arbetsplatser behöver förbättras och den nya arbetsmiljöstrategin är ett viktigt verktyg för att det ska bli verklighet.

Dagens arbetsmarknadsmodell där facket och arbetsgivarna förhandlar om kollektivavtal och spelregler, måste värnas! I går. I dag. Och i morgon. Vi kommer alltid att stå upp för vanligt folks trygghet på arbetsmarknaden. Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas.


Thomas Olsson, ordförande för LO-distriktet i Småland och Blekinge
Helene Björklund, ordförande Socialdemokraterna i Blekinge

Patrik Långberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.