Fråga facket Fråga facket

Bostadsbyggande för fler jobb

Arbetsmarknad Brist, balans och överskott på bostäder.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det finns nästan 400 000 människor i Sverige idag som inte får något jobb. Samtidigt
rapporterar allt fler kommuner runtom i landet om en ökande brist på bostäder. Detta drabbar
särskilt ungdomar, som hindras från att flytta hemifrån, ta ett jobb eller börja studera.
Bostadsbristen låser in människor i arbetslöshet. Att investera i bostadsbyggandet skulle
därmed inte bara vara en direkt jobbskapande åtgärd, utan också möjliggöra en bättre
fungerande arbetsmarknad i framtiden.

Blekinge

Kalmar

Kronoberg