Fråga facket Fråga facket

Avslagen på sjukpenning ökar

Andelen personer i våra län som fått avslag på sin ansökan om sjukpenning har ökat markant enligt en analys från LO. LO riktar nu skarp kritik mot hur sjukförsäkringen har hanterats de senaste åren, vilket har lett till att framförallt kvinnliga LO-medlemmar hamnat i kläm.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Många som är allt för sjuka för att arbeta har nekats stöd från sjukförsäkringen. Istället har anhöriga, vänner och välgörenhetsorganisationer tvingats gripa in. Bristerna skapar och förstärker gamla klass- och könsorättvisor och urgröper tilltron till hela välfärdsstaten, säger Thomas Olsson ordförande i LO-distriktet i Småland och Blekinge.

I tabellen endan redovisas andelen personer (%) vars ärende avslutades med att Försäkringskassan drog in sjukpenningen i samband med prövningen vid sjukdag 180 år 2014 respektive 2017 fördelat på våra län:

Län Andel (%) 2014 Andel (%) 2017
Blekinge 1,6 10,4
Kronoberg 1,1 9,8
Jönköping 2,2 9,7
Kalmar 1,0 6,7

De fem mest akuta åtgärderna kan kort sammanfattas:

  1. Kraven vid sjukförsäkringens tidsgränser måste mjukas upp och ta större hansyn till att personer har olika rehabiliteringsbehov. Dessutom måste den enskilde rustas med tydliga rehabliliteringsrättigheter.
  2. Karensen i sjukförsäkringen måte avskaffas och sjukpenningen ska vara 80 procent under hela sjukperioden.
  3. Målstyrningen av Försäkringskassan måste förändras så att fler garanteras trygghet när de är så sjuka att de inte kan jobba.
  4. Sjukersättningen måste höjas och kvalifikationskraven för att få sjukersättning bli mer rimlig så att långtidssjuka garanteras ekonomisk trygghet. Rätten till sjukersättning måste förlängas så att alla har möjlighet att skjuta upp uttaget av allmän pension.
  5. Inkomsttaket i sjukförsäkringen måste höjas så att åtminstone 80 procent av de försäkrade får 80 procent av sin inkomst från sjukförsäkringen när de blir sjuka att de inte kan arbeta.

Rapporten från LO kan du läsa i sin helhet här.

Patrik Långberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.