Fråga facket Fråga facket

50 miljoner kronor mer till fackets medlemmar

Organisationsfrågor Fackets juridiska byrå ökade ersättningarna till fackliga medlemmar med 50 miljoner kronor förra året. Nästan hela ökningen gick till medlemmar i LO-förbunden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Utebliven ersättning från sjukförsäkringen

LO-TCO Rättsskydd lyckades under förra året öka den utverkade ersättningen till fackliga medlemmar som behövt facklig rättshjälp med 50 miljoner, totalt 190 miljoner kronor. 

- De stora pengarna ligger i att Rättsskyddet vunnit mål där Försäkringskassan nekat människor ersättning från sjukförsäkringen eller livränta. Då kan det bli flera miljoner kronor även i enskilda fall, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

- Vi har även haft en tvist om tolkningen av ett kollektivavtal där många medlemmar i ett större LO-förbund fick bättre ob-ersättningar. Det fallet var värt många miljoner.

Varför går största delen till LO-förbunden?

- Det är färre tjänstemannaförbund som lämnar sjukförsäkringsärenden till oss. De har i vissa fall även egna jurister som driver ärenden och det är färre tjänstemän som drabbas av arbetsskador och därför inte behöver livränta.

Framgångarna under förra året visar hur viktigt det är att driva sjukförsäkrings- och arbetsskadeärenden.

- Det kan handla om väldigt stora pengar för den enskilde, säger Dan Holke.

Företagen betalar inte ut löner och ersättningar

Ett annat vanligt förekommande fall för Rättsskyddet är när företag inte betalar ut löner och ersättningar till sina anställda. Även då kan det handla om stora belopp.

- När en arbetsgivare inte betalar ut löner som de ska så försätter vi dem i konkurs så att de anställda kan få ut ersättning från den statliga lönegarantin.

Det här är något som måste ske snabbt. Den som inte får ut sin lön måste agera direkt.

- Det är bara några få veckor att spela på så det går inte att vänta på att arbetsgivaren eventuellt betalar lite senare. Det gäller att vara snabb och gå till facket direkt, uppmanar Dan Holke.