Fråga facket Fråga facket

Ung i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län

Skolan är nyckeln till arbetslivet i kommunerna


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I den här rapporten kartläggs sambanden mellan arbetslöshet, skola och uppväxtvillkor.
Kartläggningen understryker vikten av fullständiga gymnasiebetyg för ungdomars inträde på
arbetsmarknaden.

Blekinge

Kalmar

Kronoberg


Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information