Fråga facket Fråga facket

Stärk skyddsombuden!

Arbetsmiljö Skyddsombudet är ofta den fackliga representant som står närmast medlemmarna på en arbetsplats, inte minst om arbetsplatsen saknar facklig organisering. Men uppdraget kan vara tufft. Tyvärr händer det alltför ofta att skyddsombuden blir hindrade att utföra sitt uppdrag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Skyddsombudens dag firas i oktober varje år som en del av Europeiska arbetsmiljöveckan. Syftet är att uppmärksamma det viktiga arbete som skyddsombuden utför. 

På skyddsombudens dag den 25 oktober klockan 10.00 anordnar LO ett webbsänt seminarium som riktar sig till skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatserna. Vi pratar om hur man bäst driver en arbetsmiljöfråga och diskuterar vilken typ av stöd ett skyddsombud kan behöva i sitt uppdrag. Du kan följa seminariet via LOs hemsida www.lo.se

Medverkande

Berit Müllerström, LOs andre vice ordförande, inleder

Bo Gustavsson, Fastighets, ger lärande exempel på hur skyddsombudet kan agera tryggt

Ulf Kvarnström, Byggnads, berättar hur de utbildar och hanterar OSA-föreskriften

Samtalsledare: Sanna Melin och Sten Gellerstedt

 

Kicki Stamblad
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.