Fråga facket Fråga facket

Pressmeddelande Välfärden krisar - regeringen behöver omedelbart ge besked om pengar till kommuner och regioner 2023-05-26

Pressmeddelande för LO-distriktet i SMÅLAND OCH BLEKINGE


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Patrik Långberg

 

Välfärden krisar – regeringen behöver omedelbart ge besked om pengar till kommuner och regioner 

Gemensamt pressmeddelande från LO-distrikten i södra Sverige, 2023-05-26

 

LO har länge efterlyst en finanspolitik som skyddar grupper som drabbas ekonomiskt hårt av kostnadsökningarna. Det kan handla om förstärkta barnbidrag, avskaffat karensavdrag och energipolitiska insatser.

Men utöver den privatekonomiska krisen ser vi tydligt hur Sverige också går in i en fördjupad välfärdskris. Det var illa ställt innan och högerpartiernas vårbudget gav ingen anledning att andas ut. 

Vi har länge krävt att välfärdens villkor måste förbättras. Oavsett färg på regering eller regionstyre. I stället för att ta chansen att lösa ut den ekonomiska krisen gör regeringen den nu ännu värre genom att inte göra någonting.

 

- Regeringen skryter med de goda statsfinanserna samtidigt som både kommuner och regioner nu ser sig tvingade att planera för massiva nedskärningar redan i höst.  Jag förstår inte hur man tänker. Statens handlingsförlamning under Tidögängets styre hotar tryggheten för vanligt folk. Det är hål i huvudet att inte agera från regeringens sida, säger Thomas Olsson, ordförande för LO-distriktet i Småland och Blekinge.

 

LO har länge behövt påtala att välfärden redan är kraftigt underfinansierad som det är. De pågående kostnadsökningarna riskerar att förvärra en redan svår situation i kommuner och regioner. Det hade behövts tydliga besked redan nu om kraftiga resursökningar till vård, skola och omsorg bara för att stoppa de värsta nedskärningarna. 

LOs engagemang i välfärdsfrågor grundas i övertygelsen om att vi har råd att ta hand om varandra. Det är rätt och smart att vi tar ett gemensamt ansvar för välfärden. Från LO-distrikten i södra Sverige har det därför varit stor frustration över regeringens och Sverigedemokraternas politiska ovilja att agera.

 

- Nu har regionstyrelsernas ordförande från hela södra Sverige skrivit till regeringen och bett om ett krisstöd. Detta gemensamt trots att hälften av dem är moderater och hälften är socialdemokrater. Men den blocköverskridande enigheten ute i landet spelar ingen roll. Ulf Kristersson (M) och Jimmy Åkesson (SD) vägrar lyssna. Regeringen vill tydligen se en slakt på välfärden, säger Christine Marttila, ordförande för LO-distriktet i Västsverige.

 

LO har beskrivit vårbudgeten som en förlorad chans. LO-distrikten i södra Sverige menar att regeringens politiskt motiverade handlingsförlamning måste brytas. 

 

- Vi har en välfärdskris som tillåts förvärras. Jag är inte överraskad men jag är förbannad. Det är dags för en tilläggsbudget med stora välfärdssatsningar och generella statsbidrag. Ulf Kristersson (M) och Jimmy Åkesson (SD) måste förmås att vakna och se läget för vad det är. De som styr landet ihop måste tvingas ta ansvar och träda fram. Tidögänget kan inte vänta tills efter sin sommarsemester för att prata ihop sig om sin budget, säger Per-Ola Nilsson, ordförande för LO-distriktet i Skåne 

 

Patrik Långberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.