Fråga facket Fråga facket

Nyvald ordförande Roland Andreassons tal till årsmötet!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kamrater!
Jag vill börja med att tacka för det förtroende som ni har gett mig. Jag känner mig glad och tacksam över att få vara den som ska leda LO-distriktet Sydost. Som tur är så gör jag det tillsammans med en duktig styrelse.
Vi har ett geografiskt spännande område att jobba i med Blekinge, Kalmar och Kronobergs län som Sveriges port mot Europa. Då speciellt mot Östeuropa som har en enorm utvecklingspotential vilken vi ska se till att dra nytta av. Vi ska också påvisa att det är via vår landsända handeln ska gå i framtiden.
Vi kan bli en ny väg ut i Världen.

Vi ska även visa på styrkan i vårt samhälle och den Svenskamodellen, i vilken vi som fackförening(enligt min mening) har den viktigaste rollen. Den styrkan tycker jag vi tillsammans visar på många olika sätt t.ex. med kampen om Lex Laval och allt annat arbete LO:s 14 olika förbund lägger ner i fackligt internationellt arbete. Idogt arbete för att få bukt med orättvisor och dåliga förhållande på arbetsplatser även utanför landets gränser. Jag vet också hur mycket energi det läggs ner för att förbättra arbetares möjligheter runt om i värden att organisera sig. Detta tror jag ett avgörande arbete om vi ska kunna stå oss i konkurrensen på den globala arenan. Med fackligt politiskt arbetet ska vi kämpa för att skapa lagar o regler som motverkar utnyttjande av utländsk arbetskraft på andra villkor än vad som gäller på den Svenska arbetsmarknaden och våra kollektivavtal.
Och det ska vi naturligtvis fortsätta med! Så återigen, tack för förtroendet kamrater!
Det första jag började jobba på EPA i slutet av 70-talet så blev jag ju självklart direkt med i Handels. Jag hade redan innan dess blivit politiskt aktiv. Det kändes helt naturligt att jag skulle engagera mig i LO-sektionen Karlskrona då jag upptäckte att det var där den facklig/politiska arenan fanns.
De fackliga uppdragen har sedan dess varit många och varierande idag sitter jag som v. ordförande i Handels avd.4 Kristianstad. Jag har varit förtroendevald i LO distriktet i flera omgångar genom åren. Jag var tom anställd några månader i LO-distriktet Sydöstra Sverige, det inkluderade även Gotland. Som valarbetare men ungdomsfrågor. På den tiden jobbade Claes-Göran Enman, som senare fick en tjänst på LO borgen och Sterne Johannesson som ombudsmän. Jag har suttit i styrelsen för Blekinge LO distrikt och nu sen några år tillbaka i Sydost vilket gett mig erfarenheter och insikter jag nu kommer få ny nytta av i mitt uppdrag som LO-distriktets ordförande.
För mig är den det politiska arbetet med fackliga förtecken en självklarhet.
Utan den politiska grenen kan vi aldrig förändra de grundläggande orättvisorna i samhället.
Utan facklig och politisk skolning kan vi aldrig kunna vara ett starkt vapen i klasskampen!

Vi ska se till att debatten handlar om de ökade klyftorna i Sverige, att debatten handlar om rätten till en god arbetsmiljö, att debatten handlar om rätten till trygga anställningsvillkor och rätten till heltid, att debatten handlar om hur vi bygger ut den välfärd som våra medlemmar så starkt behöver. I detta arbete ska LO-distriktet ha en avgörande roll. Nu såhär ett och ett halvt år innan valet är det hög tid att kratta i manegen för att hitta en väl fungerande organisation så vi får en regering som driver våra frågor efter valet 2018.
Vi ska vara kraften som visar vägen framåt kamrater!
Förutom detta har vi stundande intern omorganisation, som Tomas från Jönköping tog upp tidigare, att se fram emot. Det kommer att ta på krafterna att hitta det rätta formerna men ingenting är omöjligt och det kommer självklart att leda till något bättre(även om det just nu är tungt). Med den duktiga personal som vi har till förfogande hyser jag inga tvivel om utan att det kommer bli bra.

Avslutningsvis vill jag rikta ett speciellt tack till Leif Stang. Leif som under flera år kämpat och verkat för ett ökat politiskt inflytande vid sidan av de utredningar han har deltagit i. Ett utredningsarbete som har skett tillsammans med Jönköpings distrikt då det finns önskemål om sammanslagning av oss från LO centralt.
Jag lovar att ta över den stafettpinnen för att fortsätta resan mot ett ökat politiskt inflytande och hitta formerna för det nya distriktet tillsammans med den nyvalda styrelsen.

 

Kicki Stamblad
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.