Fråga facket Fråga facket

LO Kongressen fattade viktiga beslut.

LO-kongressen har ägnat sig åt många sakfrågor och fattat många viktiga beslut som har betydelse för alla LO-medlemmar och även för samhället i stort.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Här är ett axplock av de beslutade punkterna

LO-kongressen har beslutat bland annat: 
- att LO ska jobba för att heltid blir norm på hela arbetsmarknaden, oavsett vilken typ av verksamhet det handlar om.
- att LO ska verka för en förbättrad arbetslöshetsförsäkring.  
- att LO ska fortsätta arbetet med att verka för att fackliga förtroendeuppdrag ska kunna ligga till grund för a-kasseersättning om man blir arbetslös. 
- att LO ska verka för att det görs en bred översyn av det svenska skattesystemet som kan leda fram till en skattereform.
- LO ska tillsätta en jämlikhetsutredning. Utredningen ska leda fram till en kongressrapport på temat jämlikhet till kongressen 2020.
- LO ska driva kravet att stoppa privata sjukvårdsförsäkringar som ger möjlighet att köpa sig före i sjukvården. 
- att LO ska driva på för en individualisering av föräldraförsäkringen, så att hälften av dagarna är knutna till vardera föräldern.
- att miljö- och klimatfrågorna ska beaktas i LOs kommande näringspolitiska program samt att LO tillsammans med förbunden ska ta fram ett klimatpolitiskt handlingsprogram.
- att LO ska verka för att arbetsgivare som utnyttjar och exploaterar arbetstagare från tredje land ska åtalas och dömas för dessa brott.

Läs mer om kongressen här. 

 

Kicki Stamblad
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.