Fråga facket Fråga facket

Medlem i facket 2

Har du gått Medlem i facket och har ett intresse för samhälle och politik? Funderar du över den orättvisa värld vi lever i och undrar om det måste vara så? Vill du bygga ett gott samhälle där det råder jämlikhet och respekt för människovärdet, i så fall är denna utbildning just för dig!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Målgrupp: Medlemmar som gått Medlem i facket.

Innehåll: Har du gått Medlem i facket och har ett intresse för samhälle och politik? Funderar du över den orättvisa värld vi lever i och undrar om det måste vara så? Vill du bygga ett gott samhälle där det råder jämlikhet och respekt för människovärdet, i så fall är denna utbildning just för dig!

Medlem i facket 2 handlar om att tänka fackligt kring makt, intressen och samverkan. Vi påverkas av våra arbeten men också av allt annat som händer runt omkring oss. Politiska beslut kan både ge oss frihet eller begränsa oss, beroende på vem som styr politiken. LO-medlemmarnas erfarenheter och politiska mål måste vara formgivande för morgondagens samhälle, präglad av rättvisa och jämlikhet. Kursen handlar om grundläggande förståelse för den svenska modellen, politiska ideologier ur ett fackligt perspektiv och de demokratiska värn vi historiskt har byggt upp. Kursens mål är att ge en politisk röst åt dig själv och kamraterna på arbetsplatsen för att ytterst påverka samhällsutvecklingen.

Kurslängd: 24 timmar fördelat på tre heldagar.

Språk: Medlem i facket 2 finns på svenska och arabiska.

Ekonomi: Stipendie utgår från LOs stipendiefond efter avslutad kurs. 
Reseersättning och deltagaravgift står din förbundsavdelning för.

Intresseanmälan: Är du intresserad av att gå en tvärfacklig medlemsutbildning, klicka här för att skicka ett mejl lo-smalandblekinge@lo.se.

Ledighet söks i enlighet med studieledighetslagen minst två veckor innan kursstart.