Fråga facket Fråga facket

Medlem i facket


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Målgrupp: Alla medlemmar. 

Innehåll: Alla medlemmar har rätt till en facklig grundutbildning. Stora delar av våra liv utspelar sig på arbetsplatsen, en plats där vi har både rättigheter och skyldigheter. Det handlar om lön och villkor, men också om demokrati och inflytande. Ytterst handlar det om makt och människovärde.

Kursen tar upp lagar och avtal som påverkar vår arbetsdag. Det kan handla om exempelvis Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen eller Lagen om anställningsskydd. Men det kanske viktigaste under kursen är att titta på det som faktiskt påverkar våra löner och villkor, Kollektivavtalet. Fackföreningsrörelsen är en demokratisk medlemsorganisation och under kursen kommer du att lära hur facket är uppbyggd samt hur vi som medlemmar kan påverka både facket och arbetsplatsen. Vi kommer också titta på hur svensk fackföreningsrörelse en gång i tiden startades. Till detta läggs alla nya människor du kommer att möta både från ditt och andra LO-förbund.

Facklig medlemsutbildning ger kunskap om den fackliga idén som bygger på det fackliga löftet:

”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupaste insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav.”

Kurslängd: 24 timmar fördelat på tre heldagar.

Datum & plats: 8-10 maj i Oskarshamn

Ekonomi: Stipendie utgår från LOs stipendiefond efter avslutad kurs. Reseersättning och deltagaravgift står din förbundsavdelning för.

Intresseanmälan: oskarshamn.sydost@kommunal.se

Ledighet söks i enlighet med studieledighetslagen minst två veckor innan kursstart.