Fråga facket Fråga facket

LOs Maktutbildning

Är du nyfiken på vad facket och politiken har gemensamt är detta utbildningen för dig. Här reder vi tillsammans ut hur vi kan göra verklighet av våra visioner och vem som äger makten till att förändra och förbättra för oss, på jobbet och i samhället i stort.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Målgrupp: förtroendevalda som som gått grundutbildning eller har motsvarande kunskaper. 

Innehåll: Är du nyfiken på vad facket och politiken har gemensamt är detta utbildningen för dig. Här reder vi tillsammans ut hur vi kan göra verklighet av våra visioner och vem som äger makten till att förändra och förbättra för oss, på jobbet och i samhället i stort.

LOs Maktutbildning ger dig kunskap i hur vi organiserar oss fackligt för att stärka vår makt på den egna arbetsplatsen men även hur vi kan påverka politiska beslut för en önskad samhällsutveckling. Under två dagar fokuserar vi på makten. På arbetsplatsen och i samhället. Hur ser den ut, hur fungerar den och vem äger den? Varför är den viktig för oss inom facket? Hur ser vägen till ökad makt ut? Vi går igenom hur maktbalansen i samhället ser ut, vilka som äger makten över vilka beslut och vi tar reda på hur vi får fackliga frågor att bli viktiga för samhället i stort. Allt för att vi ska fortsätta vara en relevant och pådrivande kraft för ett bättre samhälle för våra medlemmar. 

Kurslängd: 16 tim fördelat på två heldagar.

Ekonomi: Utbildningsarvode samt eventuell ersättning för resor betalas ut av LO efter kursens genomförande. Förlorad arbetsförtjänst kan betalas ut mot uppvisande av intyg från arbetsgivaren.

Intresseanmälan: Är du intresserad av att gå en tvärfacklig medlemsutbildning, skicka ett mejl till lo-smalandblekinge@lo.se.

Ledighet söks i enlighet med studieledighetslagen minst två veckor innan kursstart.