Fråga facket Fråga facket

LOs återstartsprogram: investera i Sverige

Arbetsmarknad Idag har LO presenterat sitt program för återstart – investera i Sverige


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Patrik Långberg

Program för nystart av Sverige

Pandemin är inte över. Men förhoppningsvis börjar Sverige närma sig ett läge där vaccineringen kraftigt och bestående trycker ner antalet smittade, sjuka och döda. Det ekonomiska livet kan steg för steg öppna upp. Men mycket kommer att vara annorlunda efter pandemin.

Krisen det senaste året har blottlagt omfattande revor i det svenska välfärdsbygget. Dessa måste lagas. Detta kräver ökade, och årligen uppräknade, ekonomiska tillskott till välfärden. Arbetsmarknaden drabbades hårt av krisen. Hårdast drabbades kontaktnära yrken, inte minst visstidsanställda inom besöksnäringen.

Systemet med korttidsarbete har varit avgörande för att dämpa krisens effekter på arbetsmarknaden. Hundratusentals jobb har räddats. Men systemet behöver ses över och justeras så att det funkar bättre för handeln och andra branscher med mer oregelbunden arbetstid.

Långtidsarbetslösheten är nu rekordhög. Närmare 200 000 personer har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen över 12 månader.

Pandemin har också accentuerat många strukturella förändringar i vårt samhälle, inte minst har digitaliseringen gjort ett jättesprång under pandemin. Rätt hanterat kan dessa strukturförändringar göra Sverige till ett bättre land. Men då krävs investeringar. 

Klimatomställningen behöver vara i fokus för återhämtningspolitiken. Det är nödvändigt att vi snabbt tar stora steg mot hållbarhet och tillvaratar de möjligheter som omställningen innebär. 

Stora investeringar i utbildning och kompetens krävs om Sverige fortsätta ska vara ett högproduktivt land med yrkesskickliga arbetare i världsklass. 

LO vill med detta program ge vår syn på vilka investeringar som behövs för att återstarten ska göra Sverige till ett starkare land med högre tillväxt, lägre arbetslöshet och större rättvisa. Det finns många angelägna investeringar som behöver komma på plats. LO pekar i denna återstartplan på följande konkreta områden:

  • bygg samman norra Europa,
  • snabba digitala kommunikationer åt alla,
  • grön omställning av näringslivet,
  • klimatsmarta småhus för arbetare,
  • rusta upp vägnätet,
  • investera i välfärden,
  • konkurrera med kunskap och kompetens.

Rapporten Nystart för vanligt folk: Investera i Sverige (pdf)