Fråga facket Fråga facket

Förslag på ny lokal LO-organisation i Småland och Blekinge

Organisering När nu geografin för distriktet omfattar fyra län och 38 kommuner blir det lokala fokuset än mer viktigt för att säkerställa att LO finns aktivt runt om i distriktet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lars Forsstedt

Därför har det redan sedan diskussionerna startade om att bilda nytt LO-distrikt funnits en insikt om att den lokala verksamheten i kommunerna behöver stärkas. En utredningsgrupp tillsattes med uppdrag att ”Stärka, utveckla och harmonisera” vår lokala verksamhet.

Utredningsgruppen är nu klar och lämnar över förslag till LO-distriktets styrelse att hantera under hösten, förslaget är nu ute hos medlemsorganisationer och förtroendevalda för att inhämta synpunkter. Den bärande tanken i förslaget är att vi gör organisationen tydligare och mer transparent för våra medlemsorganisationer. Att uppdraget att verka lokalt blir mer tillgängligt för fler att kunna engagera sig samt att bilda en lokal LO-organisation för alla 38 kommuner. Läs mer om förslagen här.

-Vi tror förslagen bidrar till att fler av LO-förbundens aktiva ska kunna vara del i våt gemensamma verksamhet lokalt. Vi kommer med vår gemensamma LO-styrka kunna vara aktiva på fler ställen och ha en större samhällspåverkan. Vi är som starkast när vi är många som jobbar för samma mål, säger Dan Mattsson som är ombudsman och kassör och har varit sekreterare i utredningsgruppen.

Kicki Stamblad
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.