Fråga facket Fråga facket

Belastningsskador & ergonomi

Att jobba inom ett LO-yrke är ofta slitsamt på kroppen. Men det finns hjälp att få och trick att ta till. Den här utbildningen är för dig som vill veta mer om hur man identifierar risker och jobbar förebyggande mot belastningsskador.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Målgrupp: Skyddsombud, arbetsmiljöombud, ledamöter i skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud, fackligt förtroendevalda, samt chefer/arbetsledare.

Innehåll: Att jobba inom ett LO-yrke är ofta slitsamt på kroppen. Men det finns hjälp att få och trick att ta till. Den här utbildningen är för dig som vill veta mer om hur man identifierar risker och jobbar förebyggande mot belastningsskador.

Tunga lyft, enformiga rörelser och repetitiva arbetsmoment är vanligt förkommande inom våra branscher. Vi använder ofta våra kroppar som arbetsredskap vilket sliter på kroppen. Det är alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret, men som fackligt skyddsombud har du stor möjlighet att påverka arbetsplatsens arbetsmiljö inklusive, den ergonomiska utformningen. För det går att anpassa arbetsplatsen och arbetsmoment, allt från avancerade tekniska hjälpmedel till en sån enkel sak som roterande arbetsscheman. Under den här utbildningen utgår vi från hur det ser ut på den egna arbetsplatsen, vilka risker för belastningsskador finns just där och hur du som fackligt skyddsombud kan agera förebyggande.

Kurslängd: 24 timmar fördelat på tre heldagar.

Ekonomi: Den anmäldas företag står för deltagaravgiften.

Intresseanmälan: Är du intresserad av att gå en arbetsmiljöutbildning, klicka här för att fylla i formuläret.
OBS. Nu kan du ansöka digitalt till de fackliga kurserna på Ädelfors folkhögskola. Gå till www.adelfors.nu. Du slipper all pappershantering, din ansökan går fram omedelbart och en bekräftelse skickas direkt till din mail. En digital ansökan är dessutom miljövänlig och säker.

Ledighet söks i enlighet med Förtroendemannalagen (FML) 6-7§§.