Fråga facket Fråga facket

Stora skillnader i faktisk månadslön - arbetarkvinnor tjänar minst i hela landet

En arbetarkvinna i Kronberg tjänar 21 099 kr mindre i månaden jämfört med en man i ett tjänstemannayrke. Den faktiska månadslönen för arbetarkvinnor i Kronoberg är lägst i landet. Det visar den sjätte upplagan av LOs rapport Sveriges jämställdhetsbarometer. Nu vill LO se fler reformer för ökad ekonomisk jämställdhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

I Sveriges Jämställdhetsbarometer 2019 presenteras unika siffror som visar arbetstidens betydelse för lönen. Resultatet – som kallas faktisk månadslön – är slående. LO-kvinnor har den i särklass lägsta genomsnittliga faktiska månadslönen. Deltidsarbete på grund av att heltidsarbeten saknas och fysiskt och psykiskt krävande arbetsuppgifter är två av de mest centrala orsakerna, enligt LO. 

  – Heltidsjobb med bra arbetsmiljö måste bli norm på hela arbetsmarknaden. Här måste arbetsgivarna i synnerhet i de kvinnodominerade LO-jobben kliva fram och ta ett mycket större ansvar. Politikerna behöver också göra mer för trygga jobb och avskaffa allmän visstidsanställning, säger Anette Myrvold vice ordförande i LO-distriktet i Småland och Blekinge. 

Utöver faktiskt månadslön visar jämställdhetsbarometern 2019 att januariöverenskommelsen innehåller reformer som riskerar att ytterligare försämra villkoren i kvinnodominerade LO-yrken. Istället för att rusta arbetskraften för bra jobb och satsa på den generella välfärden ligger fokus på att subventionera fram lågproduktiva och lågavlönade jobb i privat servicesektor. LO anser att det vore betydligt bättre satsade resurser, inte minst för att underlätta för alla föräldrar att kombinera arbete och familj.

 – Nu läggs fokus återigen på "individuella jämställdhetslösningar", som många av de borgerliga partierna förespråkar. Det kommer aldrig att råda bot på de strukturellt formade och ojämställda mönster som finns både i arbetslivet och familjelivet. Vi kommer därför fortsätta opinionsbilda för att få till fler jämställdhetsreformer som gör verklig skillnad för LO-medlemmar, säger Anette Myrvold.

Fakta Sveriges jämställdhetsbarometer 2019

  • I Kronoberg var den faktiska månadslönen för arbetarkvinnor 19 125 kronor och för arbetarmän var den 27 839 kronor.
  • Skillnaden i faktisk månadslön mellan en arbetarkvinna och en man i ett tjänstemannayrke i Kronoberg är hela 21 099 kronor.  
  • Några viktiga jämställdhetsreformer för LO-medlemmar: heltid som norm på hela arbetsmarknaden, trygga anställningsformer - avskaffa allmän visstidsanställning, mer fokus på förbättrad arbetsmiljö, individualiserad föräldraförsäkring och barnomsorg när föräldrar jobbar, även på kvällar, helger och nätter.  

I tabellerna nedan kan ni se den genomsnittliga faktiska månadslönen för respektive län

 

Jämställdhetsbarometern finns att läsa här i sin helhet.

Patrik Långberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.