020560056 ring fackets hjälptelefon

Karlshamn

Välkommen till LO-facken i Karlshamn!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Valda ledamöter:

Bo Sandgren

Susanne Olsson
Hans Henriksson
Sven-Ingvar Pettersson
Gitte Ejdetjärn
Ingvar Andersson
Filip Parad
Rune Andersson