020560056 ring fackets hjälptelefon

Karlskrona

Välkommen till LO-facken i Karlskrona!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Valda ledamöter:

Eva Strömqvist
Jan-Anders Rosell
Tommy Brolin
Stefan Andersson
Oskar Dyberg
Bo Svensson
Marie Toresten
Patrik Andersson
Bo Andersson
Jan Samuelsson
Stefan Karlsson
Jonas Holmström
Mats Fagerlund
Gert Bengtsson
Pia Eklund
Rose-Marie Svensson
Lars G Ohlsson
Daniel Deleuran
Fredrik Andersén