Fråga facket Fråga facket

LO-distriktet Sydost fördömer IKEA:s agerande i USA

Organisationsfrågor Bakgrund: I USA försöker anställda på ett IKEA-varuhus i Stoughton, Massachusetts, organisera sig fackligt. Enligt IKEAs egen uppförandekod har de anställda rätt att fritt välja att vara med eller att inte vara med i en fackförening. Trots detta agerar IKEA i USA på ett sätt som gör att vi måste ifrågasätta om företaget lever som det lär.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Att ett företag som IKEA, med hemvist i vår region, agerar så tydligt antifackligt är för oss inom fackföreningsrörelsen djupt beklagligt. Man har konsekvent misstänkliggjort fackklubben, suttit i timslånga möten med enskilda arbetstagare och propagerat mot fackklubben, säger ordförande Roland Andreasson.

- Man har valt att stänga ute representanter och använder sig av klassiska ”unionbusting”-metoder för att avskräcka dess anställda att gå med i föreningen, fortsätter Andreasson.

- Vi stödjer de anställdas krav på att få organisera sig fackligt och kräver att IKEA, även i USA, respekterar sin uppförandekod som tydligt säger att anställda fritt ska kunna välja huruvida man vill vara med i en fackförening eller inte., avslutar Andreasson.


För ytterligare kommentarer
Roland Andreasson, 073-046 52 37

Kicki Stamblad
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.