Fråga facket Fråga facket

1 990 personer skadades i arbetet i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län förra året

Arbetsmiljö En ny rapport från LO visar att 1 990 arbetsolyckor med minst en dags frånvaro anmälts hittills i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län under 2013.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

LOs medlemmar drabbas hårdast av en dålig arbetsmiljö.

- Det är oacceptabelt. De som arbetar ska kunna avsluta sina arbetsliv med den fysiska och psykiska hälsan i behåll, vilket inte är verklighet för alla idag, säger Leif Stang, ordförande LO-distriktet i Sydost.

LO har länge kritiserat den borgerliga regeringens nedprioritering av arbetsmiljöfrågan. Anslagen till Arbetsmiljöverket har skurits ner och regeringen beslutade att lägga ner Arbetslivsinstitutet 2007.

Ett bra arbetsmiljöarbete förutsätter resurser.

- Vi måste ha tillräckligt med arbetsmiljöinspektörer och pengar till forskning och utveckling. Utöver det behövs en stark lagstiftning, aktuell och relevant kunskap om arbetsmiljöproblem och intresserade och utbildade arbetsgivare och skyddsombud, säger Leif Stang.

I slutet av mars i år beslutade riksdagen om en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.

- Det är bra att politikerna insett vikten av att prioritera arbetsmiljöfrågan. Vi anser att regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter nu bör få ansvar för att ta fram såväl en nollvision som en handlingsplan för en bättre arbetsmiljö i Sverige,
säger Leif Stang.

Läs rapporterna uppdelat länsvis här

Blekinge

Kalmar

Kronoberg


För mer information:
Leif Stang, ordförande LO-distriktet i Sydost
Tfn: 070-998 02 91
E-post: leif.stang@hotmail.com

Jussi Gröhn, ombudsman LO-distriktet i Sydost
Tfn: 070-523 25 25
E-post: jussi.grohn@lo.se

Jussi Gröhn
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.