Fråga facket Fråga facket

MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet

Att använda arbetsmiljölagen i förhandlingsarbetet är både smart och viktigt. Det finns många paragrafer i arbetsmiljölagen som har direkt påverkan på medlemmarnas vardag. Och eftersom de finns i en lag är det saker som ska fungera.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Målgrupp: Förtroendevalda med förhandlingsrätt, ordföranden och fackliga företrädare i företagsstyrelser, skyddsombud, arbetsmiljöombud, ledamöter i skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud, fackligt förtroendevalda.

Innehåll: Att använda arbetsmiljölagen i förhandlingsarbetet är både smart och viktigt. Det finns många paragrafer i arbetsmiljölagen som har direkt påverkan på medlemmarnas vardag. Och eftersom de finns i en lag är det saker som ska fungera. 

Att väva in arbetsmiljölagen runt förhandlingsbordet kan lösa många frågor utan att det behöver bli konflikter. Den här kursen handlar om hur du kan använda lagen på ett bra och smart sätt. Kursen tar upp metoder för hur ett långsiktigt, målinriktat och offensivt arbete med arbetsmiljölagen och dess föreskrifter kan integreras i det övriga fackliga arbetet. Allt för att fackligt dubbelarbete ska undvikas och för att utkomsten ska bli så bra som möjligt för den enskilde medlemmen.

Kurslängd: 24 timmar fördelat på tre heldagar.

Ekonomi: Den anmäldas företag står för deltagaravgiften.

Intresseanmälan: Är du intresserad av att gå en arbetmiljöutbildning, klicka här för att fylla i formuläret.

Ledighet söks i enlighet med Förtroendemannalagen (FML) 6-7§§.