Fråga facket Fråga facket

LO: Så minskar vi inkomstskillnaderna i Småland och Blekinge

För att minska inkomstskillnaderna i hela landet krävs krafttag inom en rad områden. I ett nytt program föreslår LO konkreta åtgärder för att göra Sverige mer jämlikt. LO vill bland annat ta ut mer rättvis skatt på kapitalinkomster, förbättra arbetslöshets- och sjukförsäkringen och införa en rättvisare fördelning av pengar till Sveriges kommuner och landsting.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Riksbanken

De senaste decennierna har Sverige rasat från toppen på listan över de mest jämlika länderna i OECD till en tionde plats. Inte nog med det. Inkomstskillnaderna har ökat snabbare i Sverige än i något annat jämförbart land under samma tidsperiod. I vissa kommuner märks det tydligare än andra.  


-I Jönköpings län skiljer det sig mellan Sävsjökommun där räknas över 16.4% procent som relativt fattiga jämfört med Habo på 7.9% vilket innebär att det stora skillnader också inom länet. I LOs nya program ger vi en rad förslag på hur politikerna åter kan placera Sverige i jämlikhetstoppen, säger Anette Myrvold, vice ordförande i LO-distriktet i Småland och Blekinge.

I  “Program för omfördelning - sex punkter för att minska inkomstskillnader” framhålls bland annat vikten av att minska orättvisa skillnader mellan stad och land. Det kan till exempel ske genom en rättvisare fördelning av pengar till Sveriges kommuner och landsting.

-En undersköterska som bor i Eksjö kommun betalar cirka 9 000 kr mer i skatt årligen än om hen skulle vara bosatt i Stockholm. Vi vill bland annat höja statsbidragen och skapa ett särskilt stöd till de kommuner som är hårdast drabbade av de demografiska förändringarna, säger Anette Myrvold.

Sex punkter för att minska inkomstskillnaderna

  • Sätt upp ett tydligt mål för jämlikhet
  • Ta ut mer rättvis skatt på kapitalinkomster
  • Minska orättvisa skillnader mellan stad och land
  • Förbättra arbetslöshets- och sjukförsäkringen
  • En pension att leva på Försörjningsstöd som ger rimliga levnadsvillkor

Ta gärna del av rapporten och våra läns och kommunsiffror, vi svarar gärna på frågor om rapporten. Rapporten finns här!

Patrik Långberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.