020560056 ring fackets hjälptelefon

Ljungby

Välkommen till LO-facken i Ljungby!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Valda ledamöter:

Fredrik Svensson
Carl Bengtsson
Anette Berntsson
Peter Berntsson
Andreas Karlsson
Lizette Eklund
Caroline Holmqvist Henrysson
Jerry Rogerstam
Christian Andersén
Jorge Rodriquez