020560056 ring fackets hjälptelefon

Jönköping

Välkommen till LO-facken i Jönköping!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Valda ledamöter:

Carina Gardevall
Martin Karlsson
Christer Florin
Magnus Boman
Tobias Svensson
Jörgen Gustafsson
Brita Klerck
Ia Andersson
Emelie Johansson
Håkan Håkansson
Joakim Liljegren